Adopteer een plekje met Beleef(de) plekjes!

U bent hier

Home > Nieuws > Adopteer een plekje met Beleef(de) plekjes!

Met het project Beleef(de) plekjes wil de gemeente niet alleen ontmoetingsplaatsen scheppen, maar ook bewoners betrekken bij het onderhoud. De gemeente krijgt hiervoor middelen vanuit LEADER, een Europees subsidieproject. Vormingplus is een van de partners in het project. Lief Cuyvers, stafmedewerker Persoon & Welzijn, is een aanspreekpunt. Ze vertelt wat de plannen zijn.

“Beleef(de) plekjes is een buurtproject in de deelgemeentes van Oosterzele dat zich situeert rond vaste plekken in de publieke ruimte die kunnen uitgroeien tot mooie ontmoetingsplaatsen, waar de buurt zich wil voor engageren. In een zevental deelgemeentes van Oosterzele verzamelen buurtbewoners zich om samen na te denken over de mogelijkheden in de buurt. De bedoeling is dat er meer verbinding en ontmoeting ontstaat tussen buurtbewoners, en dat ze mee verantwoordelijkheid opnemen voor het onderhoud en de opvolging. De buurt adopteert het plekje als het ware, met steun van de gemeente, die de middelen voorziet om de ontmoetingsplaats in te richten en te onderhouden. Cocreatie is de leidende werkvorm. Vertrekkende van de plek gaan buurtbewoners samen nadenken: wat kan hier gebeuren zodat de plek aantrekkelijker wordt om mensen samen te brengen?”

Concreet?

“Het proefproject van Beleef(de) plekjes is succesvol van start gegaan in mei vorig jaar in Houte, een wijk in Balegem. Daar hebben we dankzij een campagne van de gemeente een groep bewoners samengebracht om na te denken over een nieuwe invulling voor een pleintje middenin een wijk. Na een eerste bijeenkomst ontstond een kerngroep van een tiental buurtbewoners, die samen ondertussen een viertal evenementen organiseerden. Daarnaast werkten ze een aantal ideeën voor ingrepen uit om dat pleintje aantrekkelijker én multifunctioneler te maken. Hangmatten, een vaste stenen barbecue, een amfitheater, palen waar in de zomer en bij regenweer een zeil tussen gespannen kan worden, maar ook een veilige wandelroute van en naar het station langs een haag. Na de zomer zijn er nog andere wijken gevolgd. In een zevental dorpen van de gemeente Oosterzele zijn er op zijn minst al bewonersgroepen samengekomen.”

Wat is de rol van Vormingplus Gent-Eeklo in dit project?

“Het gemeentebestuur van Oosterzele klopte bij Vormingplus Gent-Eeklo aan met de vraag of we onze expertise konden inzetten in het begeleiden van bewonersgroepen en vrijwilligers. Samen met Schakel, deelwerking van Stichting Lodewijk de Raet, voorzien we begeleiding op maat. Elk dorp loopt zijn eigen traject. Tijdens de eerste bijeenkomst willen we de buurtbewoners vooral laten dromen. We stellen de vraag: ‘Als je vooruitkijkt tot over drie jaar: wat zouden we willen dat er gebeurt op deze plek?’ Daarna puren ze een bepaald idee verder uit in kleine groepjes. Vervolgens houden we een peiling: waar word jij enthousiast van? Zo wordt duidelijk waar er animo rond is om mee te beginnen.”

Wat is het ultieme doel van het project?

“Naast de participatie van burgers is een ander belangrijk element het verenigen van bewoners in een sociale en generationele mix, zodat er nieuw weefsel ontstaat in de wijk. Een plek om samen te komen is daar wel belangrijk in. Nieuwe buurtbewoners kunnen er op gezette tijden terecht om de buurt te leren kennen. De bedoeling is dat het heel laagdrempelig is en dat er dingen gebeuren die mensen verbinden. Het is een proces van afstemming tussen een groep bewoners die zich nog aan het vormen is en het gemeentebestuur: waar kunnen jullie voor zorgen vanuit de gemeente, wat hebben wij nodig als bewoners, en hoe kunnen wij daar samen iets van maken? Op basis van de plannen in de verschillende dorpen, zal de gemeente bekijken hoe het budget kan verdeeld worden. Voor de opstartmomenten werd er in elk geval al een Piaggio aangekocht, om drank en stoelen in te transporteren en later eventueel voor tuinwerkgereedschap. Die is nu een leuke blikvanger in het straatbeeld van Oosterzele.”

Meer informatie over dit project vind je op de Facebookpagina.

 

 

Tijdschrift Vormingplus

Bekijk ons herfstaanbod op Issuu.