Kerk in het midden

U bent hier

Home > Projecten > Kerk in het midden

Vlaanderen telt zes monumentale kathedralen, 1800 parochiekerken (waarvan ongeveer een derde beschermd is) en ongeveer 1200 kloostergebouwen. Veel dorpen en wijken zijn gegroeid rond de parochiekerk. De kerk was de plek voor samenkomst en de centrale ontmoetingsplek van een dorp, wijk of stad. Kerkgebouwen hebben naast de eigen religieuze functie vaak een hoge kunsthistorische of architectonische waarde. In veel gevallen bepalen ze door hun omvang en hoge toren, het gezicht van een stad, dorp of wijk. Ze zijn een landmark in ons landschap.

Het grote aantal parochiekerken contrasteert met het afnemende kerkbezoek. Steeds meer kerken staan leeg of worden sporadisch gebruikt. Het verminderde gebruik schept kansen om de kerkgebouwen opnieuw in het midden van onze samenleving een actuele verbindende en volwaardige plek in de openbare ruimte te geven. En hiervoor is dialoog met inwoners en alle betrokkenen essentieel.

Het project ‘Kerk in het midden - Participatieve herbestemming van landelijke parochiekerken’ wil een bijdragen leveren aan deze maatschappelijke nood. Vormingplus Gent-Eeklo voerde dit project de afgelopen 2 jaar uit, samen met de dienst Erfgoed van de Provincie en Open kerken vzw. We richten ons op parochiekerken op het platteland. De parochiekerk neemt op het platteland een centrale plaats in, maakt deel uit van de dorpsidentiteit en vaak – meer nog dan in de stad – van de identiteit van de dorpsbewoner. Dorpen op het platteland beschikken ook over minder ‘plaatsen van gemeenschap’. Door de inspraak van de lokale gemeenschap kunnen behoeften en sluimerende initiatieven elkaar letterlijk in het midden van een gemeenschap vinden en tot vernieuwende voorbeelden uitgroeien.

Alle info vind je op de website www.kerkinhetmidden.be, of volg het project via Facebook

Periode: 
maart, 2019

Tijdschrift Vormingplus

Bekijk ons winteraanbod op Issuu.