Nieuws

U bent hier

Home > Nieuws

Dzjambo zoekt vrijwilligers

Dzjambo is een interculturele ontmoetingsgroep waar Belgen en nieuwkomers elkaar beter leren kennen. Samen doen we leuke activiteiten in kleine groepjes: bowling, wandelingen, kookactiviteiten, museumbezoek, sport, … Je ontmoet andere mensen. Je leert Gent beter kennen. Er wordt op een laagdrempelige manier Nederlands geoefend. Momenteel zoeken ze iemand voor het financieel beheer en iemand die mee activiteiten organiseert. Alle info vind je op deze pagina. 

Dag van de Filosofie 2019: Ik stuntel, dus ik ben

Op zaterdag 6 april vindt de Dag van de Filosofie plaats en Vormingplus Gent-Eeklo is opnieuw één van de trouwe partners. Met een gevarieerd programma in kunstencentrum Vooruit en Bibliotheek De Krook beleooft het een boeiende dag te worden. Dit jaar luidt het thema: Ik stuntel, dus ik ben.

In onze pogingen de wereld te begrijpen en deze naar onze hand te zetten, gaat het vaak mis. Dat was in de oudheid niet anders. Thales van Milete, die in de 6e eeuw voor Christus aan de bakermat van de filosofie stond, kennen we vandaag vooral nog vanwege die pijnlijke anekdote. Het is een klassiek beeld van de verstrooide professor: geniaal op vele fronten maar uiteindelijk toch gedoemd in het gewone leven te stuntelen.

De moderne mens lijkt op dergelijk gestuntel niet te hebben ingeboet. Zelfs de beste bedoelingen werken vaak averechts. Veel natuurrampen hebben nauwelijks iets met ‘natuur’ te maken, maar zijn eerder het gevolg van menselijk ingrijpen. Voedingsmiddelen hebben we zo beïnvloed dat we massaal te dik worden. Werk hebben we zo ‘efficiënt’ gemaakt dat veel banen overbodig zullen raken. En dan hebben we het nog niet over ons gestuntel in de liefde, tijdens sollicitatiegesprekken of met Ikea kasten. De moderne mens loopt over van verbeeldingskracht om de omgeving te vormen en zichzelf te verbeteren, maar komt elke keer tekort. Is het niet tijd om onze stuntelende natuur te omarmen en ‘Ik stuntel, dus ik ben’ als uitgangspunt te nemen voor een nieuw mensbeeld?

Info + het volledige programma via de website van Dag van de Filosofie.

 

Adopteer een plekje met Beleef(de) plekjes!

Inwoners van Oosterzele kunnen sinds vorig jaar samen met hun buurt een plekje adopteren en onderhouden. Met het project Beleef(de) plekjes wil de gemeente niet alleen ontmoetingsplaatsen scheppen, maar ook bewoners betrekken bij het onderhoud. De gemeente krijgt hiervoor middelen vanuit LEADER, een Europees subsidieproject. Vormingplus is een van de partners in het project. Lief Cuyvers, stafmedewerker Persoon & Welzijn, is een aanspreekpunt. Ze vertelt wat de plannen zijn.

“Beleef(de) plekjes is een buurtproject in de deelgemeentes van Oosterzele dat zich situeert rond vaste plekken in de publieke ruimte die kunnen uitgroeien tot mooie ontmoetingsplaatsen, waar de buurt zich wil voor engageren. In een zevental deelgemeentes van Oosterzele verzamelen buurtbewoners zich om samen na te denken over de mogelijkheden in de buurt. De bedoeling is dat er meer verbinding en ontmoeting ontstaat tussen buurtbewoners, en dat ze mee verantwoordelijkheid opnemen voor het onderhoud en de opvolging. De buurt adopteert het plekje als het ware, met steun van de gemeente, die de middelen voorziet om de ontmoetingsplaats in te richten en te onderhouden. Co-creatie is de leidende werkvorm. Vertrekkende van de plek gaan buurtbewoners samen nadenken: wat kan hier gebeuren zodat de plek aantrekkelijker wordt om mensen samen te brengen?”

Concreet?

“Het proefproject van Beleef(de) plekjes is succesvol van start gegaan in mei vorig jaar in Houte, een wijk in Balegem. Daar hebben we dankzij een campagne van de gemeente een groep bewoners samengebracht om na te denken over een nieuwe invulling voor een pleintje middenin een wijk. Na een eerste bijeenkomst ontstond een kerngroep van een tiental buurtbewoners, die samen ondertussen een viertal evenementen organiseerden. Daarnaast werkten ze een aantal ideeën voor ingrepen uit om dat pleintje aantrekkelijker én multifunctioneler te maken. Hangmatten, een vaste stenen barbecue, een amfitheater, palen waar in de zomer en bij regenweer een zeil tussen gespannen kan worden, maar ook een veilige wandelroute van en naar het station langs een haag. Na de zomer zijn er nog andere wijken gevolgd. In een zevental dorpen van de gemeente Oosterzele zijn er op zijn minst al bewonersgroepen samengekomen.”

Wat is de rol van Vormingplus Gent-Eeklo in dit project?

“Het gemeentebestuur van Oosterzele klopte bij Vormingplus Gent-Eeklo aan met de vraag of we onze expertise konden inzetten in het begeleiden van bewonersgroepen en vrijwilligers. Samen met Kwadraet voorzien we begeleiding op maat. Elk dorp loopt zijn eigen traject. Tijdens de eerste bijeenkomst willen we de buurtbewoners vooral laten dromen. We stellen de vraag: ‘Als je vooruitkijkt tot over drie jaar: wat zouden we willen dat er gebeurt op deze plek?’ Daarna puren ze een bepaald idee verder uit in kleine groepjes. Vervolgens houden we een peiling: waar word jij enthousiast van? Zo wordt duidelijk waar er animo rond is om mee te beginnen.”

Wat is het ultieme doel van het project?

“Naast de participatie van burgers is een ander belangrijk element het verenigen van bewoners in een sociale en generationele mix, zodat er nieuw weefsel ontstaat in de wijk. Een plek om samen te komen is daar wel belangrijk in. Nieuwe buurtbewoners kunnen er op gezette tijden terecht om de buurt te leren kennen. De bedoeling is dat het heel laagdrempelig is en dat er dingen gebeuren die mensen verbinden. Het is een proces van afstemming tussen een groep bewoners die zich nog aan

het vormen is en het gemeentebestuur: waar kunnen jullie voor zorgen vanuit de gemeente, wat hebben wij nodig als bewoners, en hoe kunnen wij daar samen iets van maken? Op basis van de plannen in de verschillende dorpen, zal de gemeente bekijken hoe het budget kan verdeeld worden. Voor de opstartmomenten werd er in elk geval al een Piaggio aangekocht, om drank en stoelen in te transporteren en later eventueel voor tuinwerkgereedschap. Die is nu een leuke blikvanger in het straatbeeld van Oosterzele.”

Meer informatie over dit project vind je op de Facebookpagina.

 

 

Activiteitenreeks bij de expo 'Prikkels. Tussen pijn en passie'

Alles om ons heen tintelt en zindert. Digitale schermen lichten op. Neuronen knetteren onder de hersenpan. Zintuigen raken overweldigd. Sommigen duiken gretig in die overvloed aan stimuli, anderen gaan kopje onder of zoeken soelaas in een prikkelarme omgeving. Worden we rusteloos of futloos, lijden we aan digibesitas of burn-out? De uitersten bestaan vandaag naast elkaar: tegenover de flaneur in de bruisende metropool staat de moderne heremiet, en aan de afzonderingsruimte grenst het voortdenderende internet.

Prikkels. Tussen pijn en passie in Museum Dr. Guislain haakt in op het debat over de plaats van het individu in zijn razende of juist desolate omgeving. Reageren we verveeld of geïrriteerd, zijn we hoogsensitief of juist apathisch, zoeken we de platte rust op of vinken we de bucketlist af?  De tentoonstelling verkent op cultuurhistorische en artistieke wijze de balans tussen de overdaad en het tekort aan impulsen, en onderzoekt hoe we onze dorst naar prikkels koortsachtig trachten te lessen, of hen net krampachtig proberen buiten te sluiten. Met een reeks Guislainlezingen in De Krook, twee slow art-sessies in een museum, een stiltewandeling en een tentoonstellingsbezoek willen we uitgebreid stilstaan bij deze thematiek. De tentoonstelling loopt nog tot en met 26/5 2019. Het volledige aanbod ontdek je hier

Aanbod voor vrijwilligers

Elk seizoen hebben we in ons aanbod een reeks activiteiten voor hen die zich actief inzetten als vrijwilliger of die werkzaam zijn in een vzw of vereniging. Gloednieuw sinds deze herfst is de infosessie rond de nieuwe privacywet (GDPR), ook voor kleine vzw's en lokale verenigingen een belangrijk aandachtspunt sinds mei. Daarnaast hebben we drie Digistaties voor vrijwilligers voorzien, en opnieuw tal van cursussen rond verbindende communicatie, feedback leren geven en krijgen, balans lezen voor bestuursvrijwilligers, spreken voor een groep, websites bouwen met Wordpress... die een meerwaarde kunnen zijn voor de interne werking van je vereniging, voor het welzijn van de leden en dat van jezelf. 

Het volledige programma vind je op op de website onder deze link

 

Samenleven met misdaad

Activiteitenreeks bij de tentoonstelling Het museum van de misdaad in het STAM

Op 26 oktober gaat in het STAM Het museum van de misdaad open. Deze tentoonstelling is gebouwd rond een bijzondere collectie van de gerechtelijke politie van Gent: foto’s, objecten en dossiers die aan politiemensen in opleiding illustreerden hoe misdaden werden opgelost. Je ontdekt onder meer hoe de gerechtelijke politie van Gent is ontstaan en hoe zij zelf haar ‘criminele’ collectie presenteerde. Daarnaast laat de tentoonstelling zien hoe bepalend de tijdsgeest is voor onze blik op misdaad. Het museum van de misdaad loopt in het STAM tot en met 30 april 2019.

Vormingplus Gent-Eeklo, het STAM, Bibliotheek de Krook, UGent en Urgent.fm sloegen de handen in elkaar om naar aanleiding van Het museum van de misdaad lezingen, bezoeken, workshops en andere activiteiten uit te werken die verder ingaan op thema’s die aangeraakt worden in de tentoonstelling.

Met de activiteitenreeks Samenleven met misdaad gaan we uit van de vraag hoe we als samenleving omgaan met misdaad, straf en herstel. Vaak belanden burgers en media in een gepolariseerd verhaal. We laten verschillende stemmen en invalshoeken aan bod en dagen je uit tot genuanceerde reflectie, verdieping en dialoog. 

Onder deze link vind je een overzicht van de activiteiten over dit thema. Vanaf december kan je elke maand in het STAM terecht voor een zondagslezing, in de gespreksperformances Crime and Punishment onderzoekt Peter Aers hoe wij oordelen in groep, Kraks@DeKrook wijdt in maart een editie aan het thema Misdaadbestrijding van de toekomst en er staat ook een rondleiding in het gerechtsgebouw op het programma. De exporuimte in Bibliotheek de Krook wordt vanaf 17 november gewijd aan de tentoonstelling in het STAM. Ook komt er een themastand met boeken over misdaad uit de rijke collectie van de bibliotheek. Radiozender Urgent.fm zal podcasts uitzenden over misdaad en gevangeniswezen uit de reeks Relaas. Tot eind april 2019 lopen er verschillende activiteiten in de reeks Samenleven met misdaad. Ze vinden plaats in het STAM, Bibliotheek De Krook en op verplaatsing. Meer info hierover vind je op www.stamgent.be.

 

LSGRP ZKT BGLDRS

Ben of ken je iemand met een passie voor boeken én mensen? We zijn dringend op zoek naar gedreven begeleiders voor de Leesgroep Light op maandagnamiddag (13.30 - 15.30 uur) in Bibliotheek Brugse Poort.

Deze leesgroep telt max. 12 volwassenen die houden van boeken en lezen, en die:

- graag inzichten en gedachten willen uitwisselen met andere boekenliefhebbers
- thema, stijl, inhoud en auteur willen verkennen
- hun manier van lezen willen aanscherpen en meer leesplezier willen beleven
- graag nieuwe boeken leren kennen, en graag aangemoedigd worden om te lezen

Wanneer? 5 bijeenkomsten per jaar (tweemaandelijks, niet in de zomer), telkens één boek.

Wij brengen jou in contact met leuke leesgroepdeelnemers, zorgen voor boeiende uitwisselingsmomenten met andere leesbegeleiders en bieden inhoudelijke ondersteuning vanuit Vormingplus Gent-Eeklo en Bibliotheek De Krook.

Interesse? Stuur snel een gemotiveerde mail naar Eva.Rousselle@vormingplus.be

We horen graag welke ervaringen je hebt met boeken en met het begeleiden van groepen.

Lees- en voorleesgroepen

In september gaat alweer een nieuw leesseizoen van start. Altijd al eens in een leesgroep willen zitten? Of kom je liever SamenLezen in een bibliotheek of een andere gezellige plek in jouw buurt? 

Hieronder vind je alle details. Klik op de blauwe tekst voor meer informatie of om je in te schrijven. 

Leesgroepen
In samenwerking met Bibliotheek De Krook
Een leesgroep komt 5x per jaar samen met een begeleid(st)er om telkens een boek te bespreken en leeservaringen te delen. De groep kiest zelf de boeken, de begeleid(st)er geeft advies. Het leesjaar sluit af met een gezamenlijke slotactiviteit (lezing, ontmoeting, bezoek, rondleiding, ...).

PRAKTISCH
Waar en wanneer? 16 leesgroepen in 8 bibliotheken:
Zaterdag (10-12u): De Krook 1 en 2 - Ledeberg - Brugse Poort - Sint-Amandsberg
Maandag (13.45-15.45u): Brugse Poort (Leesgroep Light)* (voor deze leesgroep zijn we op zoek naar begeleiders!)
Maandag (19.30-21.30u): Drongen - Oostakker
NIEUW  Dinsdag (14.30-16.30u): Nieuw Gent (Leesgroep Light)*
NIEUW  Woensdag (19.30-21.30u): De Krook
NIEUW  Woensdag (20-22u): Mariakerke
Donderdag (10-12): Sint-Amandsberg
Donderdag (14.30-16.30u): De Krook
Donderdag (19.30-21.30u): Ledeberg - Zwijnaarde
Woensdag (20-22u): Brugse Poort

Inschrijven? Deelnemers van vorig seizoen kunnen tot half juli herinschrijven, nieuwe geïnteresseerden vanaf midden augustus. Alle (her)inschrijvingen kunnen via de link hierboven, via e-mail info.gent.eeklo@vormingplusgent-eeklo.be of telefonisch via 09 224 22 65.
Prijs? 25 euro voor de reeks van 5 bijeenkomsten. Werkzoekenden, studenten of wie een verhoogde tegemoetkoming krijgt van het ziekenfonds betalen slechts de helft van de prijs.
Aantal deelnemers? Minimum 8, maximum 14 deelnemers.

*Leesgroep Light (Brugse Poort / Nieuw Gent) bespreekt goede vlot leesbare boeken van max. 200 blz. en geen te zware of complexe literatuur. Plezier beleven aan lezen is het belangrijkste.

SamenLezen voor anderstaligen
In samenwerking met Bibliotheek De Krook en IN-Gent 
Voor wie Nederlands leert (niveau 2.1 en hoger).
We lezen samen voor het plezier - een sterk verhaal, een mooi gedicht - en we praten erover. Gratis, met koffie,  thee en wat lekkers erbij! Welkom!

PRAKTISCH
Waar en wanneer?
Bibliotheek De Krook - zaal Haas (verdieping -1): donderdag van 10.15 tot 12 uur (vanaf 4 oktober)
Bibliotheek Sint-Amandsberg: maandag van 14 tot 15.30 uur (vanaf 15 oktober)
Gratis! Schrijf je online of telefonisch in via 09 224 22 65 

SamenLezen
Lees of luister naar een kortverhaal of een gedicht. Praat erover in groep. Beleef het gezelschap en ontdek mooie woorden.

SamenLezen is een initiatief van Vormingplus Gent-Eeklo in samenwerking met Poëziecentrum, Cultuurdienst Stad Gent en de bibliotheek.

PRAKTISCH
Waar en wanneer? Een volledig overzicht van alle groepen in Gent vind je >> hier << op onze website.
Je kan de hele reeks meevolgen of een keertje binnenspringen om te proeven.
Prijs? Gratis
Inschrijven? Graag, dan zetten we een stoel voor jou klaar! Inschrijven kan via myriam.pauwels@vormingplus.be, tel. 09 224 22 65 of ter plaatse.

 

Pano Live

Interview met Lin Delcour en Pascal Seynhaeve
Eindredactie Pano

Op 13 september vindt de pilooteditie van Pano Live plaats in Bibliotheek De Krook. Je krijgt er de Pano-reportage over armoede in Vlaanderen te zien en kan in gesprek gaan met de makers en experten. Pano is het wekelijkse duidingsmagazine van VRT dat indringende reportages over de grote thema’s van deze tijd brengt. Een gedreven team van reporters diept de beste nieuwsverhalen uit en zoekt het antwoord op actuele vragen. Elke week krijgt één thema de volle aandacht. Voor Pano werd de expertise van de redacties van het vroegere Koppen en Panorama gebundeld. Lin Delcour en Pascal Seynhaeve zijn de tandem achter de eindredactie van het programma. Ook zij zullen van de partij zijn tijdens Pano Live. Ze vertellen hier al wat er zoal komt kijken bij het bedenken, maken en, niet onbelangrijk: de nazorg van zo’n Pano-aflevering.

Wat houdt jullie job precies in? 
Lin: ‘We zijn continu, van a tot z, een klankbord voor de redactie: vanaf de pitch van het idee, tijdens het proces tot de montage. Alles wordt door ons begeleid, tot zelfs het online gegeven en alle extra’s: wat we bijvoorbeeld maken voor het journaal en radioduiding. Ook behandelen wij reacties van kijkers nadat de uitzending op televisie is geweest en houden we feedbackvergaderingen. Sommige Pano’s leiden een lang leven. De reportage over de luchtkwaliteit bijvoorbeeld, daar zie je nog steeds het effect van. Filter Café Filtré is een organisatie die elke vrijdagochtend de straat voor bepaalde scholen blokkeert om auto’s te weren.’
Pascal: ‘Wij bepalen wat de bakens zijn waarbinnen er gewerkt kan worden en hebben de eindverantwoordelijkheid voor als er iets mis zou gaan, ook naar de buitenwereld toe. Ook alle vragen van journalisten of vragen die online en via sociale media binnenstromen, volgen wij op.’ 
Lin: ‘Pano is een onderzoeksjournalistiekmagazine waar heel wat deontologische en juridische opvolging bij komt kijken. Soms roeren we in een potje waarvan sommige mensen niet graag hebben dat er in geroerd wordt, en dan komen de lastige telefoons of dreigt er wel eens een advocaat. Dat komt ook bij ons terecht. Kunnen we alles wat we doen, zoals undercovers, journalistiek verantwoorden? Wij waken over wat uitgezonden wordt, dat alles klopt, ook deontologisch.’ 
Pascal: ‘Daarnaast moeten wij heel vaak nee zeggen. Veel mensen kennen Pano. Van buitenaf krijgen we dan ook veel ideeën toegestuurd voor nieuwe reportages. We maken er maar 20 per jaar dus de lat ligt bijzonder hoog. Dan is het aan ons om telkens de juiste keuze te maken. En dat willen we blijven doen, om impact te hebben.’ 

Hoe uit die impact zich? 
Lin: ‘Vooral in het maatschappelijke debat. Dat is een van onze pijlers waar we altijd voor proberen te gaan: een breed maatschappelijk thema behandelen waarvan we voelen dat het ertoe doet voor de Vlaming, dat mensen ermee bezig zijn of dat het impact heeft op hun leven. En dan zie je ook dat die reportages het debat van die week bepalen. Soms kunnen onderwerpen tot in het parlement geraken, omdat ze bepaalde heikele kwesties aansnijden die relevant zijn voor heel veel mensen.’ 
Pascal: ‘Je stapt uiteindelijk ook in de journalistiek om dingen in beweging zetten of te veranderen.’ 

Geeft dat effect nog iets meer voldoening? 
Lin: ‘Dat is vooral onze plicht, vinden wij. Een goed onderzoeksjournalistiekmagazine heeft impact en weegt op het maatschappelijke debat.’ 

Hoe gaan jullie om met al die betrokken kijkers?
Pascal: ‘Het landschap is ontegensprekelijk veranderd. De band met de kijker is veel directer geworden dankzij alles wat zich via het internet afspeelt. Mensen die online zitten willen onmiddellijk hun mening ventileren, ze willen in contact treden met de maker en antwoorden krijgen op vragen, het liefst instant. Wat we vooral merken bij dat langere reportagewerk, is dat mensen niet meer naar het geheel kijken en onmiddellijk op sociale media gaan fulmineren van zodra hen iets niet aanstaat. Dat is natuurlijk een teken van de tijd, wat als gevolg heeft dat we bijna altijd vragen aan het beantwoorden zijn. Via de mailbox, Twitter, Facebook …’
Lin: ‘De meningen zijn wel genuanceerd, maar commentaar op sociale media is dat vaak niet. Daar is het dikwijls een zwart-witverhaal, typisch voor onze gepolariseerde samenleving. Wij proberen in onze reportages de context en de nuances mee te geven, te ‘verdiepen’.’

Is het dan moeilijker geworden om reportages te maken? 
Lin: ‘De tijden zijn gewoon veranderd. Dat geldt voor elk aspect in de maatschappij. Iedereen is tegenwoordig journalist, iedereen filmt, maakt foto’s of kruipt in zijn pen. Vroeger waren die kanalen minder voor de hand liggend, je moest meer je best doen.’ 
Pascal: ‘We proberen elke keer opnieuw een aantal pijlers af te toetsen om te zien of een onderwerp Pano-waardig is. Dat gebeurt op basis van een aantal bakens. Is het een thema dat de Vlaming bezighoudt? Veroorzaakt het debat? Kunnen we dat betrokken vertellen? Kunnen we daar een goed tv-verhaal van maken? Brengt dit de maatschappij in beweging? Bij de reportage over de rusthuizen voelden we heel erg dat iedereen te maken krijgt met ouders of grootouders die ouder worden. Hoe mensen in rusthuizen behandeld worden spreekt heel veel mensen aan. Er zijn na die aflevering onnoemelijk veel reacties gekomen. Ook bij asbest zijn we erin geslaagd om het publieke debat te voeden, omdat iedereen bezorgd is om zijn gezondheid en er ook het fijne van wil weten.’

Hoe ontstaat een idee voor een reportage? 
Lin: ‘Een pitch komt van buitenaf of van een medewerker tijdens vergaderingen. Het is al gebeurd dat er iemand dankzij een persoonlijke ervaring met een idee komt. Je gaat met je auto naar de keuring, ervaart daar iets dat niet koosjer is en dat wordt dan dieselgate, ik zeg maar iets. Soms begint een idee voor een Pano-reportage met zoiets kleins.’ 

Zijn er ideeën waarbij jullie op bepaalde grenzen botsen? 
Pascal: ‘Zo zijn er heel veel. Bij een Pano-reportagemagazine is er één belangrijke component en dat is beeld. Een krantenjournalist kan van vijf anonieme interviews een sterk verhaal maken. Wij kunnen dan wel veel te weten komen, maar mensen moeten praten en wij moeten iets kunnen laten zien. Daar staan of vallen veel van onze reportages mee. Vaak weten we dat er iets aan de hand is en dat we het bij het rechte eind hebben, maar je kunt moeilijk een acteur het verhaal laten vertellen. Is een verhaal ook een goed tv-verhaal, dat ook een goeie Pano kan worden?’ 
Lin: ‘Vaak niet. En dan maken we de oefening. Wij maken 35 minuten televisie. Daar moet je voor willen gaan zitten. Dat is al niet gemakkelijk, omdat het informatie is en geen entertainment. Je moet de rit willen uitzitten als kijker. Daarom moet het spannend verteld zijn. Heel veel van onze energie gaat naar een goed verteld verhaal. Dat is métier, niet iedereen kan dat.’ 

Zijn er veel reportages die de televisie niet halen?  
Lin: ‘Soms gebeurt het dat we iets aan het uitzoeken zijn waarvan we voelen we dat er niet genoeg in zit voor een Pano, maar misschien wel voor een goeie Terzake of een stukje in het Journaal. Dan is het huis waarin we werken (VRT) fantastisch, omdat je je collega’s voor een stuk op weg kan helpen. Als je hard researcht op iets en je beseft dat het er niet inzit, dan is dat maar zo. Dat is nu eenmaal eigen aan het vak.’ 
Pascal: ‘Zo hebben we ook een aantal dingen onderzocht die niet hebben opgeleverd wat we voor ogen hadden. Naar de items waarvan we weten dat het een verhaal is, blijven we zoeken. We hebben bijvoorbeeld iemand undercover als werknemer aan de slag in een bedrijf. Hij heeft de zaken niet kunnen vaststellen waarvan we dachten dat ze er waren, terwijl we van andere bronnen horen dat ze er toch zijn. Dan laten we die werknemer daar niet meer werken, maar gooien we het over een andere boeg. Wat betekent dat de wijn soms anderhalf à twee jaar moet rijpen tot hij op smaak is gebracht, bij wijze van spreken. Soms is het langetermijnwerk.’ 

Hebben jullie een favoriete reportage? 
Lin: ‘De kracht van Pano zit volgens mij in de mix van thema’s waarvan je als kijker weet dat je er iets van zal kunnen bijleren. Maar omdat de reportage over rusthuizen zoveel impact heeft gehad, denk ik dat we daar allebei heel fier op zijn. Al ben ik op veel reportages fier. Het is alsof je zou vragen wie van mijn kinderen ik het liefst zie, dat gaat ook niet.’ (lacht)
Pascal: ‘We proberen elk seizoen beter te worden. In het eerste seizoen zaten er een aantal reportages tussen waarbij iedereen nog wat zoekende was. Het tweede seizoen ging al beter. Dat zagen we ook in de cijfers, wat van belang is voor de impact. Ik hoop dat er in het derde seizoen, dat in september van start gaat, opnieuw een evolutie zal zitten. We merken ook dat mensen het merk Pano meer en meer leren kennen. Nu gebeurt het al dat mensen zeggen ‘Ah, ’t is Pano vanavond, ik ga zeker kijken’, terwijl ze niet weten wat er te zien zal zijn. Dat ligt natuurlijk ook aan het feit dat we al een paar keer het onderwerp zijn geweest van een lange discussie in het Vlaams Parlement, het federale parlement en alle media.'
Lin: ‘Omgekeerd gebeurt het ook dat we tijdens het rondbellen heel vaak: ‘Oei, ’t is Pano!’ te horen krijgen, omdat mensen weten dat we op zoek zijn naar dingen die ze niet graag vertellen. Toen het kabinet van minister Crevits lucht kreeg van het feit dat we bezig waren met een reportage over het basisonderwijs en de moeilijkheden daar, belden ze ons ongerust op. Ze wilden graag weten wat de reportage zou blootleggen om hun communicatie te kunnen voorbereiden, omdat ze ondertussen weten waar we voor staan.’

Pano Live | Armoede in Vlaanderen

Donderdagavond (19u-21.30u): 13/9 2018
Bibliotheek De Krook, lokaal De blauwe vogel – verdieping: -1, Miriam Makebaplein 1, Gent

Pano Live staat garant voor een boeiende en interactieve gespreksavond rond een bepaald thema. Je krijgt meer inzicht in dat concrete thema en je kan zelf ook vragen stellen aan makers én experten. Bovendien komt je ook te weten hoe een Pano-reportage tot stand komt. Het thema van de eerste Pano Live is armoede, naar aanleiding van de Pano-reportage die op woensdag 12 september om 21u25 op één wordt uitgezonden. Reporters Phara de Aguirre en Sara Van Boxstael tonen de schrijnende werkelijkheid van een leven onder de armoedegrens: 1 op de 10 Vlaamse kinderen groeit op in armoede. Vijf jaar na de spraakmakende Panorama-reportage Arm Vlaanderen gaat Pano terug naar de geïnterviewden van toen. Is er iets fundamenteels veranderd, vijf jaar later? Maak samen met de makers Phara en Sara, de hele redactie van Pano én expert Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen de eerste Pano Live mee. Vanaf 19u herbekijken we de Pano-reportage op groot scherm. Om 20u start het panelgesprek.

Bruno Vanobbergen, Lin Delcour, Pascal Seynhaeve, Phara de Aguirre, Sara Van Boxstael
€ 5 | € 4 | € 2.50 | € 1 - Kansentarief via UiTPAS Regio Gent
Code: 18AS5987
I.s.m. Bibliotheek De Krook, VRT NWS

Klik >> hier << om je in te schrijven voor deze activiteit. 

Bladeren door de herfst

De zomer is nog niet goed en wel voorbij, of daar komt ons herfstaanbod al piepen. Je kan het nieuwe tijdschrift in je brievenbus vinden, in een bibliotheek in je buurt of online via deze link

Er staat weer voor elk wat wils op het programma, van gekende activiteiten tot gloednieuwe formules.

Zo ontwikkelden we naast vaste formats als Quotes, Clash, Zin op zondag en de Digistaties in samenwerking met VRT en Bibliotheek De Krook de allereerste editie van Pano Live

Pano Live staat garant voor een boeiende, interactieve gespreksavond rond het thema Armoede in Vlaanderen, dat aan bod komt in de uitzending van het spraakmakende programma op één. Je krijgt meer inzicht in het thema en je krijgt zelf de kans om vragen te stellen aan makers én experten. Bovendien kom je ook te weten hoe een Pano-reportage tot stand komt. Het interview met Pascal Seynhaeve en Lin Delcour, de twee eindredacteurs van het programma, lees je in het tijdschrift of hier online

Daarnaast voegen we Kraks@dekrook aan onze programmatie toe, een boeiende ontdekkingstocht rond actuele en technologische thema's op drie dinsdagavonden, in samenwerking met De Krook, UGent en imec.

In het kader van de Gentse tentoonstellingen Het museum van de misdaad (STAM) en Wonen in diversiteit (De Krook) organiseren we een dan weer een breed aanbod aan activiteiten waar we 'samenleven met misdaad' en 'wonen in de stad' in een bredere context plaatsen. 

We bouwden een aanbod uit rond de Digitale Week, Week van de Veerkracht, Dag van de stilte en het Festival van de Gelijkheid

Verder staan we stil bij het tienjarige bestaan van de Filosofieleesgroep met een Best of op 12 november en hebben we aandacht voor de nieuwe privacywetgeving (GDPR). Hier lees je onze aangepaste privacyverklaring, maak kennis met de nieuwe privacywet in een van de twee geplande infosessies of informeer je over het beschermen van je privacygegevens op sociale media als Facebook en Twitter. 

Ben je actief als vrijwilliger of werkzaam in een vzw of vereniging? Dan zijn deze activiteiten misschien iets voor jou. 

We wensen je een boeiend najaar toe! 

Pagina's

Tijdschrift Vormingplus

Bekijk ons lente aanbod op Issuu.