Nieuws

U bent hier

Home > Nieuws

Ook Vormingplus strijdt mee voor vrede

In 2018 vinden in Gent tal van activiteiten plaats om te herdenken dat 100 jaar geleden de Eerste Wereldoorlog werd beëindigd. Vrede is immers niet vanzelfsprekend. Kijken we maar naar de vele mensen die overal ter wereld op de vlucht zijn voor oorlog en onveiligheid.

Omdat vrede bij onszelf begint, roepen we iedereen op om mee te strijden voor vrede. Kom naar de activiteiten. Vertel uw eigen verhaal. Of ga zelf aan de slag voor vrede. 

 

Ook Vormingplus strijdt mee voor vrede

De Stad Gent grijpt in 2018 de kans om het vieren van de vrede onder de aandacht te brengen, zowel voor Gentenaars als voor bezoekers. Het einde van een voor onze samenleving ingrijpende oorlog biedt 100 jaar later een unieke kans om een actueel maatschappelijk debat te voeren over onze geschiedenis, de impact ervan en de uitdagingen vandaag in een mondiale context.

Vrede gaat ons allemaal aan en raakt alle aspecten van het leven. Het aanbod aan activiteiten dat wordt ontwikkeld is dan ook zeer divers. Van ingetogen herdenkingen over pakkende cultuurvoorstellingen tot boeiende lezingen en debatten. Maar ook bestaande evenementen adopteren het thema in hun programmatie. Het overzicht van de vele activiteiten is opgenomen in de programmabrochure en op de website www.strijdmeevoorvrede.gent

Komend jaar staan bij Vormingplus Gent-Eeklo heel wat activiteiten in het teken van hét Gentse thema van 2018. Op het winterprogramma staat een sensibiliserende lezing A touch of Eritrea met aansluitend Fysieke en psychische hinderpalen voor vluchtelingen, een panelgesprek met Sibo Kanobana als moderator. In Ban de bom brengt Willem Staes een stand van zaken in de nucleaire dreiging en de kansen op nucleaire ontwapening naar aanleiding van de uitreiking van de Nobelprijs voor de Vrede voor ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) in oktober 2017. Op het lenteprogramma vind je een editie van Quotes die in het teken zal staan van wereldwijde conflicten. Ludo De Brabander, woordvoerder van Vrede vzw, bepleit in zijn boek Oorlog zonder grenzen dat we het aandeel van buitenlandse invloeden niet mogen onderschatten bij het escaleren van conflicten in landen als Syrië en Afghanistan. Tina De Gendt haalt een aantal opmerkelijke citaten uit het boek en vraagt Ludo De Brabander om tekst en uitleg. Daarnaast staat er ook een samenleessessie rond Poëzie over vrede en oorlog gepland. Op de sfeervolle zolder van het Poëziecentrum lees je samen aangrijpende poëzie. Over vrede en hoe die te installeren, over oorlog en (innerlijke) strijd, over menselijkheid en het waardevolle. 

Alle activiteiten rond het thema Vredesjaar staan hier verzameld. 

Hou onze website en tijdschriften in de gaten voor alle komende activiteiten. 

Aan de slag ... met de kerk van Overslag

Het participatieproject Kerk in het midden van de dienst Erfgoed van de Provincie Oost-Vlaanderen, Vormingplus Gent-Eeklo vzw en Open Kerken vzw begeleidt twee pilootkerken die in de toekomst een neven- of herbestemming zullen krijgen. Samen met de lokale bevolking wordt er gezocht naar een geschikte nieuwe bestemming. Ook buurtbewoners die geen voeling hebben met het kerkgebouw kunnen iets betekenen in de zoektocht naar nieuwe gebruiksmogelijkheden van de kerk als publieke ruimte. Het project richt zich tot een zo groot en breed mogelijke groep van mensen. 

De eerste pilootkerk is de kerk van Overslag (Wachtebeke). Deze kerk zal ontwijd worden en een nieuwe functie krijgen. Iedereen die zich betrokken voelt bij de kerk en/of bij Overslag kan deelnemen aan het denkproces naar herbestemmingsopties. De projectpartners begeleiden het proces. De lokale gemeenschap bepaalt de inhoud en het resultaat ervan. Bovendien is er een kerngroep met inwoners die mee beslist over het verloop van het proces. Er zullen heel wat acties zijn om de kerk te leren kennen, deze op een andere manier te bekijken, na te denken over de noden van de lokale gemeenschap en de mogelijkheden van het gebouw, en ook om de overgang van het huidige gebruik naar het nieuwe waardevol te beleven.

Projectcoördinator Ineke Bruynooghe, secretaris van de kerkfabriek van Overslag Cyriel De Bruyne, schepen van o.m. kerkfabrieken Rudy Van Vlaender, stafmedewerker bij Open Kerken vzw Katlijn Vanhulle en stafmedewerker bij Vormingplus Gent-Eeklo Sandrine DeWilde vertellen iets meer over hun rol in het project. 

Hoe ben je betrokken bij Kerk in het midden?

INEKE Kerk in het midden heeft een frisse nieuwe aanpak voor de herbestemming van kerken en dat sprak me aan in de vacature. Als coördinator zorg ik ervoor dat het project zo vlot mogelijk verloopt.
CYRIEL De kerkraad doorloopt samen met de parochianen al vier jaar een denkproces over hoe we een leefbare parochie kunnen houden in Overslag. We zijn uiteindelijk tot het besluit gekomen dat er voor de kerk van Overslag het best op zoek gegaan wordt naar een herbestemming. Dit besluit werd voorgelegd aan het bisdom en goedgekeurd. De eigenlijke zoektocht naar mogelijke herbestemmingen doen we nu met de steun en onder de leiding van de projectgroep.
RUDY Zoals gevraagd door de Vlaamse Regering, heeft het schepencollege van Wachtebeke een gemeentelijk kerkenbeleidsplan opgesteld. Dit viel samen met veranderingen in het kerkenlandschap binnen het bisdom Gent. Er waren info- en uitwisselingsmomenten met het bisdom en de parochies. Het voorstel van de kerkelijke overheid om in Wachtebeke nog één kerk zijn huidige functie te laten behouden en de kerk in Overslag vanaf midden 2019 een herbestemming te geven, is opgenomen in het kerkenbeleidsplan. Dit plan werd goedgekeurd op de gemeenteraad midden 2017. Aangezien de kerk voor veel inwoners van Overslag en omgeving nog steeds een belangrijke plaats inneemt in hun leven, is het uitermate belangrijk dat de transitie naar een nieuwe functie van het kerkgebouw bedachtzaam verloopt. Het gemeentebestuur is dan ook op zoek gegaan naar een partnerorganisatie om het herbestemmingsproces van de Overslagse kerk op een respectvolle manier te begeleiden. En we zijn tevreden dat het project Kerk in het midden in Wachtebeke kan gerealiseerd worden.
KATLIJN Als netwerkorganisatie van Open & Gastvrije kerken hebben wij ervaring in het openstellen van gebedshuizen en het organiseren van evenementen. Daarnaast hebben wij veel contacten met beheerders van kerken, veelal de kerkfabriek. Hun noden en bezorgdheden kunnen wij opnemen in dit project.
SANDRINE Van de provinciale dienst Erfgoed hoorde ik dat er bij herbestemmingen van kerken vaak een gevoel van leegte bij mensen achterbleef en vooral: dat ze zich onvoldoende betrokken voelden bij de nieuwe functies voor de kerk(en) in hun gemeente. Wij hebben ervaring om met groepen aan de slag te gaan rond zingeving en rituelen, maar ook met participatietrajecten. Zo kreeg de samenwerking met de partners in het project stilaan vorm en schreven we samen het project Kerk in het midden.

Wat is volgens jou het belang van het project?

INEKE Dat het brede publiek nadenkt over wat er kan gebeuren met kerkgebouwen, vind ik cruciaal. Beslissingen rond de toekomst van kerken worden vaak zonder inspraak van burgers genomen. Daarom is het goed dat de volgende stap, namelijk welke nieuwe bestemmingen een kerk kan krijgen, anders wordt aangepakt. 
CYRIEL De kerk gaat bij de herbestemming in volle eigendom over naar de gemeente. Het gemeentebestuur heeft dan de volledige vrijheid van handelen eens een beslissing over een mogelijke herbestemming genomen is. Het is niet eenvoudig om als kerkbestuur en gemeentebestuur zo’n zoektocht naar mogelijke herbestemmingen tot een goed einde te brengen. De hulp van de projectgroep is dan ook van groot belang. 
RUDY Naast begeleiding bij het afscheid van de huidige functie van de kerk vind ik de belangrijkste vraagstelling binnen het project wat we in onze gemeente nodig hebben en of we dat kunnen verwezenlijken in de kerk van Overslag. Project- en architectenbureaus zijn niet altijd het best geplaatst om te bepalen wat er in een gemeente leeft. Het risico bestaat dat zij vertrekken vanuit de gedachte dat het gebouw overbodig is geworden. De gemeente loopt door zo’n benadering het gevaar opgezadeld te worden met een duur project dat niet gedragen wordt door de gemeenschap. Via het participatietraject van Kerk in het midden plaatsen we de inwoners centraal en wordt er breed gepeild naar de noden van de Wachtebeekse gemeenschap.
KATLIJN Kerken, en met name de typische landelijke parochiekerk, zijn bijzondere gebouwen doorspekt met geschiedenis, betekenissen en symboliek. Deze gebouwen hebben veel potentieel voor de toekomst, maar dit is vaak niet zichtbaar als de kerk niet weer in handen wordt gegeven van de lokale gemeenschap. 
SANDRINE Steeds meer kerken staan leeg of worden sporadisch gebruikt. Dit betekent niet dat kerken geen betekenis of toekomstmogelijkheden hebben. Die willen we met de lokale gemeenschap blootleggen. Het project richt zich op plattelandskerken, waar de kerk deel uitmaakt van de identiteit van het dorp en van de gemeenschap. We zullen met heel veel verschillende betrokkenen, gelovig en niet-gelovig, oud en jong, activiteiten opzetten die mikken op een diepgaande betrokkenheid. We laten hierbij veel initiatief aan de mensen zelf. Wij zorgen voor de begeleiding en omkadering. 

Hoe beleef jij de samenwerking?

INEKE Het project is net gestart. En nooit eerder werd er in Vlaanderen zo intensief gewerkt rond participatie bij her- of nevenbestemming van kerkgebouwen. Het is dus een uitdaging en een zoektocht. 
CYRIEL De kennismakingsfase met aftasten en zoeken is achter de rug. Op 19 november was er een eerste grote moment in de kerk, waarop het project ook aan het brede publiek werd voorgesteld. En hiervoor was er alvast veel interesse. 
Rudy Het samenwerkingsverband is nog pril, toch geven de partners binnen het project me nu al het gevoel dat alle spelers en inwoners op een respectvolle manier gehoord zullen worden. De verschillende partners brengen elk hun eigen professionele achtergrond in waardoor er een vruchtbare wisselwerking ontstaat. Ik kijk al uit naar het vervolg van dit proces.
KATLIJN De expertise is in huis en de partners vullen elkaar aan. Belangrijk is dat we allemaal overtuigd zijn van het belang van het project en we aanvoelen dat we een wezenlijke impact kunnen hebben op een lokale gemeenschap. 
SANDRINE Kerk in het midden is een breed participatieproject met veel verschillende partners. Dit is een hele uitdaging. Maar vooral boeiend om zoveel mensen en organisaties te verbinden, elk met hun eigen invalshoek en met eenzelfde betrokkenheid op het dorp, de kerk en de inwoners. Het project is nu in Overslag gestart. En ik ben aangenaam verrast door de dynamiek die al zichtbaar is. 

Volg het project via de website en de Facebookpagina

#leef voluit!

Konekt laat mensen met een beperking voluit leven. Dat kan Vormingplus Gent-Eeklo alleen maar toejuichen. Het is dan ook geen toeval dat we de handen in elkaar slaan. Vanaf deze winter zullen een aantal activiteiten van Vormingplus Gent-Eeklo openstaan voor mensen met en zonder beperking

Volgens Konekt worden met een beperking automatisch in een B-systeem gestoken. Zo krijgen zij op een gegeven moment een afkooksel van dingen en nooit de kans om er ten volle in op te gaan. Ze willen er wel in groeien maar worden belemmerd. Van zodra ze voluit gaan, kunnen ze vanuit hun interesse verbindingen aangaan met anderen.

Zo zal die beperking voor een stuk wegvallen en wordt hij ondergeschikt aan wat je samen doet.

Een beperking wordt nog te vaak als begrenzing gezien en niet als een rijkdom. De maatschappij is er nog niet klaar voor en wordt steeds scherper. Het blijft een belangrijke opdracht.

De inzichten en het samenlevingsmodel zullen echter veranderen. Daarbij is bijvoorbeeld het Zweedse scholenmodel iets om van te leren, met haar visie van een inclusieve en solidaire samenleving.

Konekt brengt mensen voorzichtig in een reguliere context met degelijke ondersteuning. Daarnaast werkt het sensibiliserend samen met andere organisaties, zodat mensen zien dat die diversiteit een meerwaarde is. Zo werkt Konekt al samen met Vormingplus Regio Brugge en Vormingplus Oostende-Westhoek. Bij de laatste is er een exclusieve werking voor mensen met een beperking via lokale partners. Vormingplus en Konekt grijpen daarbij regionaal in op het geheel zonder in concurrentie te willen gaan, maar eerder door elkaar te versterken.

Bij deze samenwerking organiseren zowel Konekt als Vormingplus een ontmoeting tussen een breed publiek en een publiek dat specifieke zaken nodig heeft om competenties te kunnen verwerven. Op termijn zal ook het omgekeerde verhaal mogelijk zijn: dat het Vormingplus-publiek bij Konekt-activiteiten kan aansluiten, waar er ruimte is om je bijvoorbeeld na een wandeling expressief uit te drukken over de ervaringen die je hebt opgedaan.

 

Meer info vind je op de website van Konekt: 
www.konekt.be

 

Zoom in op ons winteraanbod

De winter kondigt zich aan. Donkere dagen met als lichtpuntjes gezellig samenzijn, lekker eten en hartverwarmende wensen. We trappen het nieuwe jaar graag af met alweer een resem aan boeiende activiteiten. Voor denkers, doeners, dromers, meerwaardezoekers, vrijwilligers en wereldburgers die ook in 2018 leergierig in het leven willen staan.

Lees in het wintertijdschrift alles over het participatieve project Kerk in het midden en de herbestemming van de kerk van Overslag. Blader door naar de activiteiten die kaderen in het Vredesjaar 2018 als Ban de bom, het panelgesprek en de lezing rond Eritrese vluchtelingen. En ontdek hoe Johanna Louwagie, een van de deelnemers aan het PARKILI-project, bergen heeft verzet voor Parkinson. Ook vrijwilligers en leden van een vereniging komen aan hun trekken met een uiteenlopend vormingsaanbod

Het wintertijdschrift kun je hier online lezen. In Bibliotheek De Krook, de Gentse bibliotheekfilialen, alle bibliotheken in de regio of bij Vormingplus kun je ook een papieren versie bemachtigen.  

Wist je trouwens dat je met je UiTPAS Gent en vanaf januari 2018 ook UiTPAS Merelbeke en Destelbergen bij Vormingplus Gent-Eeklo terechtkan? Je spaart niet alleen punten bij je inschrijvingen, in ruil voor je gespaarde punten neem je gratis of met korting deel aan heel wat activiteiten. De volledige selectie vind je hier.  

Omdat Vormingplus Gent-Eeklo veel belang hecht aan wat jij vindt en denkt over maatschappelijke thema's, het aanbod en onze talrijke projecten, maken we veel ruimte vrij in het tijdschrift om cursisten, deelnemers, vrijwilligers, begeleiders, partners en sprekers aan het woord te laten. Heb jij een bijzondere herinnering aan een activiteit of iets anders te vertellen? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wie weet zetten we jou in één van de volgende edities in de kijker. 

Het team van Vormingplus Gent-Eeklo wenst je nu al een fijne kerst en een voorspoedig 2018!

Nieuwe openingstijden secretariaat

Vanaf 2 oktober 2017 is het secretariaat van Vormingplus Gent-Eeklo telefonisch bereikbaar

elke voormiddag van 9u tot 12.30u

en elke namiddag van 14u tot 16u 

behalve op woensdag- en vrijdagnamiddag. Dan is het secretariaat gesloten. 

Voor inschrijvingen of inlichtingen zijn we uiteraard onbeperkt bereikbaar via de website en via mail. 

TEL. 09 224 22 65

E-MAIL info.gent.eeklo@vormingplus.be

Vormingplus verhuist naar de Visserij!

Na 12 inspirerende jaren sluiten we de deur van onze kantoren in de Reigerstraat en verhuizen we naar de Visserij.
 
We zullen dichter in de buurt toeven van De Krook, waar vanaf september het grote samenwerkingsverband tussen de publiekswerking, de andere partners van Bibliotheek De Krook en Vormingplus Gent-Eeklo officieel opstart en waar zo goed als alle Gentse activiteiten zullen plaatsvinden. 
 
NIEUW ADRES VANAF 12 SEPTEMBER
 
Vanaf 12 september is dit ons nieuwe werkadres:
 
Vormingplus Gent-Eeklo

Visserij 106/1

9000 Gent

T: 09 224 22 65
E: info.gent.eeklo@vormingplus.be
 

Tot binnenkort! 

Een goedgevuld najaar

Nog voor het vallen van het eerste blad dwarrelt het herfstaanbod van Vormingplus Gent-Eeklo in je brievenbus. De lijvige editie van ons kwartaaltijdschrift wil je nu al inspiratie geven voor je najaarskalender. Vind je het moeilijk kiezen uit de meer dan 150 activiteiten? Een tip: haal de kalender in het midden (pagina 23 t.e.m. 26) eruit en gebruik hem als leidraad en notitieblad tijdens het bladeren.

Let vooral op onze nieuwe formats in Bibliotheek De Krook. In Quotes legt Tina De Gendt non-fictieschrijvers over hun recentste boek op de rooster. Clash is een stellingenspel waarin je samen met enkele experts zelf je positie t.o.v. een onderwerp kan innemen. Het debat over het basisinkomen belooft nu al de moeite te worden. Verder vieren we het Mondriaanjaar met een voorbereiding op de daguitstap naar Den Haag en een filosofieworkshop over de rationele wereld van Mondriaan en de zijnen. Maar ook de formules die we het afgelopen jaar uittesten keren terug: de maandelijkse filmbabbel in Film Fest Gent Talkies, Zin op Zondag, de Digistaties en het makerslab. Ook kom je alles te weten over de resultaten van het project Airbezen, de voorstelling van Jean Paul Van Bendegems boek Verdwaalde Stad (schrijf je snel in, toegang is gratis!), een activiteitenreeks rond dementie, privacy en kinderrechten in Deinze

En zag je welk nieuwtje er op de cover staat? Dat klopt, wij gaan verhuizen! Na twaalf jaar in de Reigerstraat achter het Sint-Pietersstation te hebben vertoefd, trekken we met ons hebben en houden naar Visserij 106/1 in Gent. Vanaf 12 september wordt dat ons nieuwe werkadres. Toekomstige buurvrouw en Dzjambo-vrijwilligster Gilberte Geladi vertelt in ons tijdschrift alvast hoe hard ze ernaar uitkijkt. 

Het nieuwe nummer kun je hier online lezen. In Bibliotheek De Krook, de Gentse bibliotheekfilialen, alle bibliotheken in de regio of bij Vormingplus (nog even in Reigerstraat 8, vanaf 12 september in Visserij 106/1) kun je ook een papieren versie bemachtigen.  

Omdat Vormingplus Gent-Eeklo veel belang hecht aan wat jij vindt en denkt over maatschappelijke thema's, het aanbod en onze talrijke projecten, maken we veel ruimte vrij in het tijdschrift om cursisten, deelnemers, vrijwilligers, begeleiders, partners en sprekers aan het woord te laten. Heb jij een bijzondere herinnering aan een activiteit of iets anders te vertellen? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wie weet zetten we jou in één van de volgende edities in de kijker. 

Zonnige groetjes

Stuur ons een kaartje vanop je vakantiebestemming en win!

Om onze kantoormuren wat op te vrolijken zijn we op zoek naar exotische of nabije vergezichten, schilderachtige bergtoppen en zonnige of regenachtige groetjes. Half september vist een onschuldige hand enkele winnaars uit de inzendingen. Zij krijgen een mooie prijs om het afscheid van de zomer een beetje te verzachten. Ook thuisblijvers maken kans. 

Stuur je wens- of ansichtkaartje naar:

Vormingplus Gent-Eeklo

Reigerstraat 8

9000 Gent

Vergeet niet om je volledige naam en adres te vermelden. De winnaars worden persoonlijk verwittigd. 

URBAN MIRRORS | Sta mee op scène bij NTGent

NTGent en Victoria Deluxe lopen samen een tweejarig parcours waarin ze op zoek gaan naar geloof in de stad bij een zo divers mogelijk publiek. Dit onderzoek zal uitmonden in drie verschillende toonmomenten in het theaterseizoen 2017-2018.

NTGent-productiedramaturg en artistiek coördinator Steven Heene vertelt: “God is dood! De beruchte zin van Friedrich Nietzsche dateert al van 1882. In zijn boek De vrolijke wetenschap beschrijft de Duitse filosoof een ‘dolle man’ die zegt op zoek te zijn naar God. Hij stormt een marktplein op en roept: ‘Waar is God?’ De omstaanders, allen zogenaamde verlichte burgers, drijven de spot met hem en beweren hooghartig dat zij geen god nodig hebben. Waarop de dolle man verkondigt: ‘God is dood! En wij hebben hem vermoord!’ Met dit onvergetelijke verhaal formuleerde Nietzsche zijn kritiek op de christelijke cultuur, die het Kwade van de christelijke God gaandeweg had weggemoffeld, om alleen het Goede over te houden. Maar het was tevens een kritiek op de verlichte burgers en atheïsten, die beweerden geen religie nodig te hebben. Sinds de aanslag op het World Trade Center en de terreuracties van IS staat religie weer hoog op de internationale agenda. De tegenstelling tussen ‘gelovigen’ en ‘ongelovigen’ is – anders dan Nietzsche in zijn tijd wellicht had verwacht – nog steeds een onderwerp van discussie, ook in de 21ste eeuw. Maar religie is natuurlijk veel meer dan een bron van conflicten: voor veel mensen is hun geloof een positief en identiteitsversterkend verhaal, een vorm van medemenselijkheid en van bezinning in turbulente tijden. Om die reden gingen NTGent en Victoria Deluxe, een sociaalartistieke werkplek in Gent, een traject aan rond de geloofsgemeenschappen in deze stad. Onder de titel Geloof in de stad / Urban Prayers willen we een aantal van die gemeenschappen in kaart brengen en onderzoeken hoe vooral jongeren nu omgaan met religie.

Onder de noemer Urban Mirrors krijgt dit traject een vervolg in het voorjaar van 2018. Tijdens een weekend in april zetten we een stap verder in de vorm van een reeks korte spiegelprojecten, met Yahya terryn (bekend van Het KIP) als eindregisseur. Een vijftal doelgroepen uit het Gentse participeren in zogenaamde theaterateliers en werken rond het thema religie een presentatie uit. Het resultaat wordt verwerkt in een avontuurlijke montage waarbij we het publiek op sleeptouw nemen: van de ene locatie naar de andere, met telkens een verrassende wending. Ideaal dus voor wie na de serie Urban Prayers in de herfst nieuwsgierig is geworden naar de verbinding tussen de diverse geloofsgemeenschappen die Gent rijk is."

Vormingplus Gent-Eeklo vormt met NTGent en Victoria Deluxe een team dat een aantal activiteiten zal uitwerken rond religie en geloof. Tezelfdertijd zoekt NTGent ook medioren en senioren die hun grenzen willen verleggen en op de scène willen staan in april 2018. Via een voortraject onder begeleiding van een NTGent-theaterdocent bouwen we aan een toonmoment. Wie zijn talenten op muzikaal, theatraal en dansant gebied wil verkennen of verleggen kan zich aanmelden via Brigitte Pattyn: brigitte.pattyn@vormingplus.be

Vormingplus introduceert UiTPAS Gent

Wat is UiTPAS?
UiTPAS Gent is een digitale kaart waarmee je aan cultuur, sport of jeugdactiviteiten kan doen. Je kan met de kaart UiTpunten sparen. Die kan je dan omruilen voor korting, een cadeau of een ander voordeel. 

Voor wie is UiTPAS Gent?

Zowel Gentenaars als niet-Gentenaars kunnen UiTPAS Gent gebruiken.

UiTPAS staat op naam. Ieder lid van het gezin heeft dus een eigen pas nodig. De kaart is te koop voor iedereen vanaf 3 jaar.

Ook mensen van buiten Gent, bijvoorbeeld studenten, kunnen UiTPAS Gent kopen.

Waar is UiTPAS Gent te koop?

De UiTPAS Gent is op diverse plaatsen in Gent te koop.  De huidige verkooppunten zijn: de Stadswinkel, de Jeugddienst, Bibliotheek De Krook, het Mobiel Dienstencentrum, Uitbureau en Infopunt Campus Prins Filip. Wil je voor je kinderen of partner ook een UiTPAS aanvragen, breng dan hun identiteitskaart of Kids-ID mee.

Opgelet: mensen die in aanmerking komen voor het kansentarief kunnen de UiTPAS enkel in de Stadswinkel, het Mobiel Dienstencentrum, Infopunt Campus Prins Filip, Infopunt De Knoop, Infopunt Sint-Martensstraat en Infopunt Sint-Amandsberg aankopen.

Wat zijn de welkomstvoordelen?

Alle voordelen lees je op https://uitin.gent.be/uitpas/voordelen

Wat zijn de tarieven van de UiTPAS?

Basisprijs: € 5

Kinderen (van 3 jaar tot 18 jaar): € 2

Mensen die in aanmerking komen voor het kansentarief: € 1

Meer info over onze kortingstarieven vind je hier.

UiTpunt op Wieltjes 
UiTpunt op Wieltjes komt naar verschillende wijken. Dit mobiele UiTpunt geeft informatie over de UiTPAS, het kansentarief en het aanbod. Daarnaast organiseert het ontmoetingen en laagdrempelige toeleiding naar vrijetijdsactiviteiten.

Hoe ga je aan de slag met de UiTPAS?

Eerst en vooral koop je een UiTPAS. Surf daarna naar www.uitin.gent.be. Je ziet er voor welke activiteiten je de UiTPAS kan gebruiken. Als je naar de plaats van de activiteit gaat, houd je de pas ter plekke tegen de lezer. De aanbieder ziet zo hoeveel je moet betalen en of je korting krijgt. Er staat ook een scanner. Hiermee kan je een UiTpunt sparen. Dat kan voor, tijdens of na de activiteit, maar niet meer dan één keer per activiteit.  Als je er voldoende hebt, kan je jouw gespaarde UiTPunten inwisselen voor een ruilvoordeel. De omruilvoordelen bij Vormingplus vind je hier

Pagina's

Tijdschrift Vormingplus

Bekijk ons lenteaanbod op Issuu.