Nieuws

U bent hier

Home > Nieuws

Wereldvluchtelingendag in Gent

Wereldvluchtelingendag is hét moment om bruggen te slaan tussen Gentenaars en mensen op de vlucht die in Gent wonen en leven.

Dinsdagavond 19 juni ben je welkom op het panelgesprek over Mensenrechtensteden. Woensdagnamiddag 20 juni leer je op de Wereldwandeling tal van diensten en organisaties kennen, die zich voor vluchtelingen inzetten. Vanaf 18 uur ben je op welkom op DOK voor een Wereldmaal, bereid door mensen op de vlucht, en vanaf 20 uur geniet je er van de wereldse klanken van de vluchtelingenbands Marhaba en Soundroutes. Ondertussen kan je op de infomarkt kennismaken met organisaties die zich in Gent inzetten voor vluchtelingen en nieuwkomers, waaronder onze interculturele ontmoetingsgroep Dzjambo.

Toekomstweekend B401 / Fly-over

Welke bestemming moet de fly-over B401 krijgen? Net als zoveel anderen ben je waarschijnlijk al meermaals de stad binnengereden via het viaduct B401. Het viaduct brengt de verschillende autosnelwegen E40, E17 en de stadsring R40 tot aan de Zuid, in het hart van de stad Gent. Dit strookt niet langer met een eigentijdse én toekomstbestendige visie op mobiliteit. Jaar na jaar groeit de aandacht voor duurzame mobiliteit, langzamer verkeer en meer openbaar vervoer. Die evolutie heeft ook zijn impact op hoe de Stad Gent nadenkt over haar openbare ruimte. Daarom onderzoekt de Stad Gent in 2017 en 2018 in samenwerking met een studieteam mogelijke toekomstscenario's voor het Viaduct B401. Hierbij wordt gezocht naar oplossingen voor een meer duurzame mobiliteit én voor de enorme oppervlakte die hierbij kan vrijkomen. Ook de mening van de Gentenaars en de gebruikers van het viaduct is hierbij belangrijk. Welke herbestemming vind jij dat de fly-over zou moeten krijgen? Je kan ons helpen door inspiratie te delen en op termijn ook mogelijke ideeën te gaan testen.

Op zaterdag 26 en zondag 27 mei organiseert de Stad in samenwerking met het Studieteam en Vormingplus een Toekomstweekend B401 in Bibliotheek De Krook. De toekomstscenario’s voor de B401 die tegen dan op tafel liggen worden verbeeld en tastbaar gemaakt, aan de hand van workshops, wandelingen …  Kom langs en geef jouw feedback! 

Toekomstweekend B401
- zaterdag 26 mei, van 9.30 tot 13 uur 
- zondag 27 mei, van 10 tot 14 uur

De Krook (Miriam Makebaplein 1)

Schrijf je in via deze pagina.
Geen internet? Bel Gentinfo op 09 210 10 10

Hammam | Steaming Stories

Een hete kamer in een wellnesscentrum of een eeuwenoud ritueel dat langzaam doordringt in Vlaanderen? Welk erfgoed kies je als het jouwe? Met de expo Hammam. Steaming Stories gunt vzw Nakhla je een blik door het sleutelgat van hammams in de 21ste eeuw, in Marokko en in Vlaanderen. Welke rituelen en geheimen worden er gedeeld? Welke schoonheidsrecepten gaan al duizend jaar mee? Dompel je onder in de wereld van hammam en van steaming stories.

De expo loopt nog tot en met 12 juni 2018 in het STAM - Stadsmuseum Gent en is een samenwerking van Nakhla vzw, STAM - Stadsmuseum Gent, Federatie van Marokkaanse Verenigingen, Riad Nagiba, Universiteit Gent, Amsab-ISG, Vormingplus Gent-Eeklo en FARO.

Hammam. Steaming Stories onderzoekt de relatie tussen twee fenomenen: de wereldwijde doorbraak van hammam enerzijds en de teloorgang van de authentieke hammam in Marokko anderzijds. Wat maakt de hammam zo universeel én wat maakt hem zo uniek? Hoe springen Vlaamse badhuizen om met Marokkaanse tradities en welk effect heeft de wereldwijde hammam-hype op de badhuizen in Marokko, Libanon, Syrië,... Met dit project wil initiatiefnemer Nakhla vzw het publiek een nieuw perspectief bieden op de hammam: een blik achter de schermen, een ander licht, maar ook inzicht in verleden en heden van deze wellness-hype. Om dit te doen, verzamelen ze zo veel mogelijk verhalen over hammams, via interviews (in Marokko en Vlaanderen) en historisch onderzoek. 

In de periode van de expo, vinden er workshops en lessen Verzorging van het PIHS (Provinciaal Instituut voor Haartooi en Schoonheidszorgen) plaats in het STAM die kunnen bijgewoond worden door iedereen. Via Vormingplus vindt op maandag 7 mei Hammam | Steaming Stories plaats in Bibliotheek De Krook. Dr. Sadi Maréchal (Universiteit Gent, Vakgroep Archeologie) gaat tijdens deze lezing in op de evolutie van badgewoontes en vormen van bijgeloof die onze eigen ideeën over lichaamshygiëne vorm hebben gegeven, van het Oude Nabije Oosten tot nu. De focus ligt op de rol van water in dagelijkse lichaamshygiëne, het gebruik van zepen, arganolie, schoonheidsproducten, de sociale gebruiken en het bijgeloof tijdens een badbezoek. Na afloop kunnen de toehoorders kennismaken met traditionele en moderne verzorgingsproducten uit de (oude) hammam-cultuur. Alle info en de volledige activiteitenkalender vind je op de website van Nakhla

 

Tweede pilootkerk van Kerk in het midden bekend

Allen aan de slag ... met de kerk van Dikkelvenne!

Kerk in het midden schiet voor de tweede keer uit de startblokken

De Sint-Petruskerk in Dikkelvenne (Gavere) is uit 22 kandidaten gekozen als tweede pilootkerk van het PlattelandplusprojectKerk in het midden’. Binnen dit project begeleiden Provincie Oost-Vlaanderen en Vormingplus Gent-Eeklo twee kerkgemeenschappen intensief bij de zoektocht naar mogelijke neven- of herbestemmingen van hun kerk. Dikkelvenne krijgt nu – na de eerste pilootkerk in Wachtebeke-Overslag – de kans om door diepgaande participatie en inspraak een gedragen toekomst uit te denken. De situatie is er representatief en de randvoorwaarden zijn er gunstig. De ervaring uit deze twee trajecten zal gebundeld worden in een algemene leidraad voor de herbestemming van kerken.

Gedeputeerde voor erfgoed Jozef Dauwe: “De Provincie en Vormingplus stonden als projectpromotoren voor een verscheurende keuze. Niet minder dan 22 Oost-Vlaamse plattelandskerken stelden zich kandidaat! De selectie was dus zeker niet evident. Uit de shortlist van 5 kerken kon na een gesprek met alle lokale actoren en een plaatsbezoek uiteindelijk toch één parochiekerk gekozen worden.”

De situatie in Gavere is uiterst representatief voor vele (kerk)gemeenschappen in Vlaanderen, waar het dalende aantal en de leeftijd van de bedienaars van de eredienst de gekende uitdaging vormen. Door het onverwacht wegvallen van een pastoor kwam in Dikkelvenne de toekomstvisie voor de kerk op de helling te staan en moet het kerkbestuur spoorslags de handen uit de mouwen steken. Los van deze urgentie zijn in Gavere de meeste voorwaarden om via participatie tot een gedragen eindresultaat te komen, goed.

Mevrouw Carine Van der Haegen, voorzitster kerkbestuur Sint-Petrus: “Wij zaten echt in spanning af te wachten en nu we weten dat we gekozen zijn, is dit een geweldige opluchting. Gezien de omstandigheden is het zeer welkom dat dit in Dikkelvenne wordt opgestart en we zullen dan ook met al ons enthousiasme hieraan meewerken.”

Net zoals de eerste pilootkerk zal ook deze lokale situatie bijdragen tot een beter eindresultaat. Het uiteindelijke doel van het project ‘Kerk in het midden’ is een leidraad distilleren uit de ervaringen van de twee pilootkerken van Wachtebeke-Overslag en Dikkelvenne. Daarmee kunnen anderen ook aan de slag in hun zoeken naar een extra of nieuw gebruik (neven- of herbestemming) van hun parochiekerk. Zo zal de ervaring in Dikkelvenne van nut zijn voor heel Vlaanderen.

Meer info: www.kerkinhetmidden.be of kerkinhetmidden@oost-vlaanderen.be

Volg kerkinhetmidden op Facebook en Instagram

Samen voor vrede

100 jaar geleden stopte de gruwel van de Eerste Wereldoorlog. Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog heerst er in West-Europa voorspoed en vrede. Andere plaatsen in de wereld gaan wel nog steeds gebukt onder oorlog, onderdrukking en geweld. Denken we maar aan het lang aanslepende conflict tussen Israël en Palestina. Sinds de aanslagen van IS in Brussel en de vluchtelingenstroom uit Syrië en Afghanistan weten we dat conflicten elders in de wereld ook hier hun weerslag kunnen hebben. Hoe zorgen we voor een verder samenleven in vrede? Hoe krijgen we de Westerse en islamitische wereld dichter bij elkaar? En hoe moeten we het gevaar inschatten dat uitgaat van kernwapens in tijden van Trump en Kim Jong-un?

In de activiteitenreeks ‘Samen voor vrede’ staan we in dit vredesjaar stil bij de grote uitdagingen voor vrede en veiligheid vandaag.

In samenwerking met de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) van Merelbeke, Melle en Oosterzele.

 

Merelbeke · Dinsdag 24/4 2018 (20-22u)

DE GEVAREN VAN KERNWAPENS IN TIJDEN VAN TRUMP EN KIM JONG-UN

Noord-Korea test met de regelmaat van de klok ballistische raketten en kernwapens. President Trump wil dit niet zomaar laten gebeuren. De schrik voor een kernoorlog neemt wereldwijd toe. Tegelijkertijd is er in 2017 in de schoot van de VN door een meerderheid van landen in de wereld het Nucleair Wapenverbodsverdrag onderhandeld. ICAN kreeg voor haar lobbywerk voor dat verdrag de Nobelprijs voor de Vrede. De kloof tussen de houding van de kernwapenstaten en niet-kernwapenstaten is nog nooit zo groot geweest. Stevenen we af op een clash? Hoe sterk is het bestaande non-proliferatieregime nog? Wegen de voordelen van kernwapens op tegen alle nadelen? En wat is de positie van België en de rol van de NAVO in dit hele verhaal?

Info & inschrijven

 

Melle · Woensdag 2/5 2018 (20-22u)

IS DIT NU DE ISLAM?
In gesprek met Khalid Benhaddou

In zijn boek Is dit nu de islam? schrijft de jonge imam Khalid Benhaddou hoe je tegelijk Europeaan, weldenkend moslim en volbloed democraat kan zijn. Hij vertelt hoe je de Koran echt moet lezen en begrijpen: niet letterlijk, maar in zijn historische context. Hij spreekt over de extreme islam, zijn terroristische uitwassen en hoe je die concreet kan bestrijden, en hoe je jongeren kan weghouden van radicalisering. Hij houdt een warm pleidooi voor verzoening en dialoog, where East meets West.

Info & inschrijven

 

Oosterzele · Woensdag 16/5 2018 (20-22u)

ISRAËL EN PALESTINA  | 70 JAAR VERDEELDHEID

Het Israëlisch-Palestijns conflict wordt vaak gezien als een conflict tussen twee volkeren die elkaar het licht in de ogen niet gunnen. Land- en basisrechten vormen de voornaamste inzet van het conflict: Israël heeft een eigen staat sinds 1948 en het verhindert de oprichting van een Palestijnse staat. Op 29 november 1947 beslisten de Verenigde Naties om Palestina te verdelen in een Joodse staat, een Palestijnse staat en een internationaal gebied Jeruzalem. Dit Verdeelplan moest de strijd tussen de zionistische en de Palestijnse nationale beweging beslechten, maar het werd de aanleiding voor een gewapend conflict. Zeventig jaar later is de meerderheid van de Palestijnen ontheemd. 

Info & inschrijven

Tête-à-tête Helpende Handen

Wie al eens in ons tijdschrift bladerde, weet dat we graag mensen aan het woord laten. In de rubriek Tête-à-tête zetten we een cursist, medewerker of fan van Vormingplus in de kijker. Ook in ons lentetijdschrift is dat weer het geval.

Voor tal van activiteiten in de regio Gent-Eeklo kunnen we sinds jaar en dag vertrouwen op een poule enthousiaste vrijwilligers. Ze staan in voor het onthaal van deelnemers en tal van logistieke taken. Ook in Bibliotheek De Krook leiden sinds november vorig jaar een vijftiental vrijwilligers de Gentse activiteiten in goede banen. We noemen hen onze Helpende Handen. Maak kennis met de drie aanspreekpunten van de groep: Nelly Busschots, Rik Delva en Germain Degrendele.  

Wie ben je? 

Nelly Als gepensioneerde mag ik terugblikken op een rijk gevuld leven. Van kindsbeen af waren mijn interesses zeer uiteenlopend, en zichtbaar in mijn beroepsleven: diverse functies in antroposofische initiatieven, rechterhand in een bio-dynamische bakkerij, opstarten van een bio-vegetarisch restaurant met B&B, duizendpoot in een Schots landhuis.

Rik Ik ben 64 jaar en sinds september 2017 met pensioen. Van opleiding ben ik scheikundige, maar het grootste deel van mijn loopbaan was ik als informaticus werkzaam bij het Vlaams Ministerie voor Onderwijs in Brussel. Ik hou van lezen (vooral non-fictie), muziek beluisteren, reizen en fotograferen. Mijn vrouw en ik bezoeken ook vaak musea in binnen- en buitenland.

Germain Ik ben sinds anderhalf jaar met pensioen maar allesbehalve op rust. ‘Gebeten om te weten’, zou je kunnen zeggen, o.a. door het lezen van Franse boeken (als lid van een leesclub), het volgen van voordrachten, bezoeken van tentoonstellingen ... of gewoon door te luisteren of te kijken naar boeiende radio- en TV programma's.  En om mijn BMI wat onder controle te houden doe ik regelmatig aan sport: wandelen, lopen, fitness en af en toe tennis.

Welke activiteiten van Vormingplus spreken jou het meest aan? 

Nelly Bij het overlopen van het programma van Vormingplus gaat mijn voorkeur duidelijk uit naar culturele activiteiten: muziek, kunst, boeken, filosofie, enz. Gelukkig is er voor elk wat wils: het aanbod is zeer rijk.

Rik Vooral de activiteiten die met mijn belangrijkste hobby’s te maken hebben: boeken, muziek, kunst.

Germain Zelf heb ik al regelmatig deelgenomen aan Vormingplus-initiatieven zoals: een Digistatie over interessante apps, fietsherstelling, de Paarse zetel, digitale fotografie, film bekijken en bespreken en recent: het bezoek aan de tentoonstelling rond Edgard Tytgat en de Pluslezing over Pablo Picasso.

Hoe beleef jij je rol als Helpende Hand? 

Nelly Binnen het omhullende kader van Vormingplus voel ik me als Helpende Hand een nuttig radertje. Aanvankelijk was het nog wat zoeken naar het wat en hoe, maar het feit dat enige bijkomende hulp de activiteiten voor alle betrokken partijen kennelijk vlotter doet verlopen, geeft me voldoening.

Rik Ik was altijd al onder de indruk van de ongelooflijke diversiteit in het aanbod van Vormingplus: je woning isoleren, een inleiding  op een tentoonstelling hedendaagse kunst, omgaan met keuzestress … Als Helpende Hand kom ik nu met de organisatorische kant in aanraking en ik ben blij dat ik daar een steentje kan toe bijdragen. Ook de samenwerking met De Krook vind ik een enorm pluspunt.

Germain Als Helpende Hand vind ik het fijn om samen met de vele andere vrijwilligers de activiteiten van Vormingplus gesmeerd te laten verlopen en de freelancers én deelnemers te begeleiden waar nodig.  Want voor- en achteraf moet toch heel wat gebeuren waarvan het publiek zich niet bewust is.

Heb je een bijzondere herinnering aan Vormingplus? 

Nelly Vormingplus was niet echt een bekende voor me. De motivatie om me kandidaat te stellen als vrijwilliger steunde enerzijds op mijn dankbaarheid voor de lezingen en opleidingen die ik in het verleden zelf elders heb mogen volgen, anderzijds op het verlangen om op dit gebied een steentje bij te dragen voor andere geïnteresseerden.

Rik Momenteel volg ik bij Vormingplus een cursus gitaar voor beginners. Dat loopt niet van een leien dakje maar ik voel wel dat ik er een solide basis zal aan overhouden waar ik verder kan op voortbouwen.

Germain Voor een vrijwilliger is het erg belangrijk in welke organisatie hij of zij  terechtkomt, wat bij mij grotendeels onbekend was. Vormingplus komt bij mij over als een warme groep, de samenwerking verloopt vlot en je leert automatisch ook een aantal nieuwe mensen kennen, wat ik als ingeweken West-Vlaming heel waardevol vind.

 

1 jaar De Krook

Op 10 maart 2017 maakten de bibliotheek, imec, UGent, Urgent.fm en Vormingplus samen de 'oversteek' naar de toekomst. Letterlijk zelfs: op de andere oever van De Schelde gaf de bib samen met haar partners inhoud aan De Krook. Een jaar later is de droom meer dan ooit realiteit: een kruisbestuiving tussen wetenschap en technologie, vorming en literatuur, beeld en geluid… Wat dat intussen heeft opgeleverd, toont De Krook op zijn eerste verjaardagsfeestje.

Kom zaterdag 10 maart meefeesten, tussen 10 en 19u: 

  • Proef van mini-edities van Quotes (11u), Paarse zetel (14u), Kraks (15.30u), Film Talkies (17u), Library sessions (17.30u), rondleidingen ...
  • Ga met je (klein)kinderen naar Luisterende oortjes (10-12u), Verteluurtje (14.30u), de workshop Ruimtereizen (13-16u) of de zoektocht 'Het spook van De Krook' (15.30u)...
  • Ontdek de toekomst met demo's, pop-ups en comedy, leer digitaal maken ...
  • Beleef 'toekomstmuziek' bij radio Urgent en ga kijken naar De Techpeditie (Sint-Pietersnieuwstraat).

Alles gratis!
Ontdek het volledig programma op www.dekrook.be of download de folder.

Women After Work

Internationale Vrouwendag in De Centrale 

Hét After Work Event van het jaar vindt dit jaar plaats op Internationale Vrouwendag. En terecht! Vrouwen staan hun mannetje immers niet alleen op de werkvloer (al verdienen ze 20 procent minder) en in het huishouden (waar ze het leeuwendeel van de taken op zich nemen), ook daarbuiten zijn vrouwen actief als kunstenaar, vrijwilliger, politica, bijberoeper, mantelzorger, activist ... Zeventig jaar na de invoering van het vrouwenstemrecht brengen we hulde aan alle vrouwen die zich na hun uren engageren voor elkaar, hun omgeving en de wereld. Deze After Work-party wil je niet missen! Laat je vanaf 16u inspireren door gepassioneerde Gentse vrouwen en steek zelf de handen uit de mouwen in twee zelf te kiezen workshops. Stap mee in een Privilige Walk, volg een introductieles Gender & Diversity Studies, ontdek eeuwenoude Marokkaanse hammam-technieken, kook mee in een professionele keuken ... En zo veel meer! Na de workshops schuiven we collectief de voetjes onder de eettafel van ENTR en afsluiten doen we met een performance van Maya Sapera Dance Company in De Centrale. 

Inschrijven voor de workshops is gratis maar noodzakelijk. Elke workshop vindt twee keer plaats tussen 16.00 en 19.00 uur. Schrijf je daarom in voor twee verschillende workshops. Je krijgt ter plaatse te horen in welke volgorde je de twee workshops kan volgen. Een overzicht van alle workshops vind je hier

1. De chefkokKIN - Henda Zerelli 
Vrouwen in de keuken, een cliché? Niet in de professionele keuken. Amper tien procent van de chef-koks is een vrouw. Ook in restaurant ENTR zwaaien twee mannelijke chefs de (weliswaar zeer smakelijke) plak. Ter ere van Internationale Vrouwendag zetten zij een plaats opzij en neemt een vrouwelijke chef-kok het helemaal over. Henda Zerelli (FZOVL) is een professionele kok die gepassioneerd is door biologisch koken. Altijd al je kans willen wagen in een professionele keuken? Schrijf je dan in voor deze workshop. 

2. Privilige Walk - Burcu Korkmazer en Karina Marte
We zijn allemaal gelijk voor de wet, maar zijn we ook allemaal gelijk aan de start? Hoe bepalend is privilege en achterstelling geweest in jouw leven tot nu toe? En hoe zat dat voor de mensen rondom jou? Neem deel aan deze beklijvende en confronterende oefening onder begeleiding van architecte Karina Marte en communicatiewetenschapper Burcu Korkmazer. Na hun uren zijn ze beiden actief in Hermes, een vereniging die zich inzet voor samenhorigheid en gelijke kansen in diversiteit.

3. First Class - Corine Van Hellemont 
‘Gender & Diversiteit’ is een relatief jonge wetenschappelijke discipline waarin de betekenis en de impact van begrippen als 'vrouwelijkheid’, ‘mannelijkheid’, ‘diversiteit’ en ‘machtsverhoudingen’ wordt onderzocht. Beetje vaag? In deze First Class maakt Dr. Corine Van Hellemont (UGent/Master Gender & Diversiteit) het heel concreet door in te zoomen op seksistische reclame. Velen voelen dat er iets niet klopt, maar er de vinger niet kunnen opleggen. Leer in deze les waar de vinger te leggen, welke reclame seksistisch is en welke niet. Leer hoe je ertegen kan wapenen, en bovenal: hoe je als doodgewone burger seksistische reclame kan bestrijden. Na deze les kijk je nooit meer op dezelfde manier naar reclame en argumenteer je als een expert(e). Altijd al eens terug of voor het eerst naar de unief willen gaan? Grijp je kans!

4. STEM voor moeders en dochters - Carolina Mojica en Maria-Cristina Ciocci
Wetenschap, technologie, ingenieurswetenschappen en Wiskunde niets voor meisjes? Think again! In deze boeiende workshops gaan moeders en dochters (vriendinnen, tantes en nichten ook welkom) samen aan het experimenteren met de ‘Fuse plastic bags’-techniek. Van gebruikte plastic zakken maken we iets leuks om mee te nemen naar huis. Carolina Mojica en Maria-Cristina Ciocci begeleiden de workshop vanuit het Hope for Girls-STEM-project.

5. Vrouwen stemmen 70 jaar - Vera Claes 
In 2018 vieren we niet alleen 100 jaar vrede, maar ook 70 jaar vrouwenstemrecht in België: pas in 1948 kende België (als een van de laatste landen in West-Europa) vrouwen het recht en de plicht toe te stemmen in de nationale verkiezingen. Hoe verliep die strijd voor het stemrecht en de strijd voor vrouwenrechten sindsdien? Een historisch overzicht, gegeven door Zij-Kant nationaal secretaris Vera Claes. “Oma had geen stemrecht, moeder geen pil, dochter geen tijd”.

6. Onzichtbare handen - Lien Willaert en Hava Demirkapu
De sandwichgeneratie zijn mensen die zowel voor de kinderen/kleinkinderen zorgen als voor hun bejaarde ouders, en dit al dan niet combineren met een job. Ze zijn de onzichtbare handen die de zorg op zich nemen en de kleine maar vervelende klusjes klaren. Niet alleen voor hun directe omgeving, maar vaak genoeg ook voor de eenzame buurman, de langdurig zieke vriendin, het vriendje van hun zoon. Leer de gezichten achter die onzichtbare handen kennen tijdens deze workshop bij Lien Willaert en Hava Demirkapu (Univers’elle).

7. Hammam - Nagiba Ben Rouhma
Heerlijk ontspannen in de wellness: de favoriete me-time van de vrouw? Think again! Hammam is er niet om te relaxen: het is al eeuwenlang een plaats waar vrouwen verbinden, waar schoonheid en verzorging tot een kunst worden verheven, een plaats waar rituelen en tradities worden doorgegeven aan de volgende generaties. Gepassioneerde hammam-kenner Nagiba Ben Rouhma (Nakhla-FMV) geeft in deze workshop enkele geheimen van het authentieke hammam-ritueel prijs.

8. Schrijf ZE vrij 
Op Internationale Vrouwendag is er steevast aandacht voor solidariteit tussen vrouwen over de hele wereld. In veel landen worden mensenrechten aan vrouwen onthouden. Samen met Amnesty International toont KVLV zich solidair met vrouwen door ze ‘vrij te schrijven’. Dit jaar worden brieven geschreven ten voordele van Teodora Del Carmen Vasquez uit El Salvador en jonge meisjes uit Burkina Faso o.l.v. Marieke Dewitte.

9. Satellite Queens
Elke zondagavond kijken miljoenen Arabische mannen en vrouwen naar de gedurfde talkshow Kalam Nawaem – letterlijk ‘vrouwenpraat’. Al vijftien jaar hoort de talkshow bij de best bekeken programma’s van de Arabische wereld. De populaire presentatrices hebben een vaste plek in talloze harten en huiskamers veroverd. Hoe ziet het Midden-Oosten eruit door de ogen van de presentatrices Muna AbuSulayman en Nadia Ahmad? De documentaire wordt gekaderd door leden van Merhaba vzw, die sensibiliseert over en strijdt voor interculturalisering van LGBTQI-bewegingen.

10. Het grote loonkloof-improvisatie-spel

Al decennia wordt in België gedebatteerd over de loonkloof, maar ondertussen bestaat hij nog steeds. Laat ons daarom iets nieuws proberen: in plaats van debatteren, improviseren! In deze theaterworkshop koppelen Compagnie Amai en DHKD het aangename aan het nuttige: discriminatie bestrijden met improvisatie-theater. Altijd al eens op het toneel willen staan? Maar weet je niet goed waar te beginnen? Wil je graag evenveel verdienen als je mannelijke collega’s? Maar weet je niet hoe je dit moet aanpakken? Probeer het eens met humor!

Eet je na de workshops en voor het optreden graag mee in ENTR? Reserveer je plaats via tina.degendt@vormingplus.be met vermelding van aantal personen en vlees of veggie. € 15/pp.

Tickets voor de avondvoorstelling bestel je hier

donderdag 08 maart 2018
16:00 - 19:00 > WORKSHOPS
18:00 - 20:00 > ENTR TAKE-OVER
20:00 - 22:00 > A SPECIAL BLEND 

De Centrale
Kraankindersstraat 2
9000 Gent

Women After Work is een samenwerking van De Centrale, Ella vzw, FMV, FZO-VL, Hermes, KVLV, Merhaba, Nakhla, Neapolis, Onderzoekscentrum voor Cultuur en Gender (UGent), Univers’elle, Viejoteca, VOEM, Zij-Kant en Vormingplus Gent-Eeklo.

Bergen verzetten voor Parkinson

Johanna Louwagie over het Parkili-project

Eind vorig jaar beklommen zeven (jong-)parkinsonpatiënten de Kilimanjaro met PARKILI. Voor Vormingplus Gent-Eeklo komen twee deelnemers getuigen over hun belevenissen en het doel van deze symbolische tocht. Johanna Louwagie is een van hen. Ze vertelt graag iets meer over dit groots opgezette project. 
 
Kun je jezelf kort voorstellen? 
Ik groeide op als boerendochter in de Westhoek, studeerde voor textielingenieur en woon sindsdien in Gent waar ik werk aan de Universiteit. Ik heb drie zonen. Begin 2015 kreeg ik op mijn 48ste de diagnose van de ziekte van Parkinson. Jong-Parkinson in mijn geval, omdat de meesten de ziekte pas op hogere leeftijd ontwikkelen. De ziekte is degeneratief, wat betekent dat mijn mobiliteit geleidelijk aan verder achteruit zal gaan. Zo’n diagnose doet je wel eens nadenken over je prioriteiten in het leven.
 
Hoe is PARKILI ontstaan?
Ook Helwig Falk, een lotgenoot uit Torhout, dacht door zijn diagnose na over wat hij in zijn leven nog wou verwezenlijken. Een hoge berg beklimmen stond op zijn bucketlist. Hij vroeg raad aan zijn neuroloog. Die zei dat dit wel kon, mits medische begeleiding. Prompt vroeg Helwig hem of hij mee wou gaan. Zo ontstond PARKILI: een project met meerdere patiënten en medische begeleiders. Het had niet alleen als doel had de Kilimanjaro te beklimmen, maar ook het belang van bewegen te benadrukken, Parkinson onder de aandacht te brengen en geld in te zamelen voor onderzoek. Zij contacteerden de jongerenafdeling van de Vlaamse Parkinsonliga. Toen de oproep om mee te stappen in het project daar gelanceerd werd, heb ik niet lang getwijfeld om mij kandidaat te stellen. 
 
Hoe hebben jullie zich voorbereid?
We moesten in de maanden vooraf niet alleen fysiek trainen voor de beklimming, maar wilden het initiatief ook een zo groot mogelijke bekendheid geven en zoveel mogelijk geld inzamelen. Het was een intense periode waarin alle deelnemers hun eigen talenten voluit in de strijd gooiden. Van een logo ontwerpen, website maken, perscommunicatie, reisplanning en een fondsenwerving opstarten. Er kwam heel wat bij kijken. Tegelijk probeerden we ons zo goed mogelijk te informeren over de Kilimanjaro en de uitdagingen die ons te wachten stonden. Om ons fysiek voor te bereiden volgden we een trainingsprogramma dat vooral gericht was op krachtonwikkeling in de benen en uithoudingsvermogen. Best een zware combinatie voor Parkinsonpatiënten die heel omzichtig moeten omspringen met  stress en fysieke belasting.
 
Hoe heb je de beklimming beleefd? 
We hadden al bergen verzet op het vlak van aandacht voor de ziekte en fondsenwerving. Nu moest de berg zelf nog overwonnen worden. Op 25 september 2017 stapten we het vliegtuig op met een mengeling van trots en stress. Na drie dagen stappen stonden we aan de voet van de Kilimanjaro, op 4700 m. De hoogte, het gebrek aan zuurstof, de kou en de slechte nachten begonnen hier en daar hun tol te eisen, maar onze vastberadenheid was groot. We hadden er gelukkig geen benul van hoe zwaar de beklimming van de laatste 1000 m zou worden. We vertrokken rond middernacht en stonden pas na zonsopgang aan de top. Ondertussen hadden we de hele tijd gestapt in donker en vrieskou, over rotsen en grind en naar adem happend. Velen hadden last van hoofdpijn, misselijkheid, pijn en uitputting. Sommigen moesten zelfs terugkeren wegens hoogteziekte, maar bij mij viel dat gelukkig mee. Het ergste vond ik de vermoeidheid. Ik dacht dat ik gewoon al stappend in slaap zou vallen en van de berg zou rollen. Die twee hypnotiserende benen van de gids voor mij vergeet ik nooit meer. Maar al dacht ik 100 keer 'Ik kan niet meer', toch vond ik telkens de motivatie om er nog één stapje bij te doen. De beloning om de top te bereiken was dan ook groot.
 
 
Hoe kijk je terug op de ervaring?
Het was fantastisch om deel uit te maken van dit project. Het hielp mij om op een sterke manier naar buiten te treden over mijn ziekte en tegelijk een boodschap van hoop en kracht uit te dragen. Uiteindelijk heb ik dankzij mijn ziekte de Kilimanjaro beklommen en er nog een heleboel fantastische mensen door leren kennen. PARKILI stopt gelukkig niet met deze beklimming. We willen met het ingezamelde geld onderzoek naar Parkinson steunen, maar hopen ook om nieuwe groepen patiënten en buddies te inspireren tot projecten rond Parkinson en beweging. Door ons verhaal te doen willen we mensen bovendien stimuleren om van elke dag het beste te maken, ook in tijden van tegenslag. 
 
Johanna Louwagie komt op 22 februari 2018 samen met teamgenoot Jen Maes en neuroloog vertellen over hun ervaringen in Bibliotheek De Krook. Meer info en het inschrijvingsformulier vind je hier

UiTPAS Regio Gent

Op 1 januari 2018 sluiten de gemeenten Destelbergen en Merelbeke zich aan bij UiTPAS Gent. Voortaan zullen de 3 gemeenten samen UiTPAS regio Gent vormen. Met de UiTPAS regio Gent kan men punten sparen en genieten van UiTPAS voordelen in de volledige regio. 

30.700 mensen kochten de voorbije jaren een UiTPAS Gent. Hiermee groeide UiTPAS Gent uit tot een populaire spaar- en voordelenkaart voor cultuur, sport & vrije tijd. Het gebruik van UiTPAS is eenvoudig. Door geregeld aan cultuur, sport of jeugdactiviteiten te doen spaar je punten. Die punten kan je omruilen voor tal van voordelen: gratis tickets, kortingen voor voorstellingen, concerten of een museumbezoek, boeken, gadgets, ....

Ook bij Vormingplus Gent-Eeklo kun je punten sparen en van gratis activiteiten of kortingen genieten. Al onze omruilvoordelen vind je hier

UiTPAS regio Gent = één kaart voor Gent, Merelbeke en Destelbergen 

Op 1 januari 2018 sluiten de gemeenten Destelbergen en Merelbeke zich aan bij UiTPAS Gent. Voortaan zullen de 3 gemeenten samen UiTPAS regio Gent vormen. Met UiTPAS regio Gent hebben pashouders nu een kaart in handen waarmee ze op meer dan 150 plaatsen in Gent, Merelbeke en Destelbergen punten kunnen sparen en van voordelen kunnen genieten. Gentenaars kunnen vanaf 1 januari hun UiTPAS met andere woorden ook gebruiken in Merelbeke en Destelbergen en omgekeerd zullen inwoners van Merelbeke en Destelbergen ook van het ruime UiTPAS-aanbod in Gent kunnen genieten.

Kansentarief geldig in de volledige regio

Voor vele mensen betekent hun UiTPAS niet alleen een spaar- en voordelenkaart, maar ook een kortingskaart. Wie recht heeft op verhoogde tegemoetkoming bij het ziekenfonds, in schuldbemiddeling of in budgetbegeleiding is, kan een UiTPAS met kansentarief aankopen. Vanaf 1 januari kunnen nu ook inwoners van Merelbeke en Destelbergen een UiTPAS met kansentarief aankopen. Met een UiTPAS met kansentarief krijgt men 80% korting bij alle UiTPAS-partners uit de volledige regio. Om een UiTPAS met kansentarief aan te kopen gaat men met de identiteitskaart en een attest van verhoogde tegemoetkoming, schuldbemiddeling of budgetbeheer langs bij een verkooppunt in de eigen gemeente.

Een UITPAS regio Gent aankopen?

Verkooppunten Gent: www.uitingent.be/uitpas/verkooppunten
Verkooppunten Merelbeke: www.merelbeke.be/UITPAS
Verkooppunten Destelbergen: www.destelbergen.be/uitpas

Wie recht heeft op een UiTPAS met kansentarief koopt zijn/haar UiTPAS in de gemeente waar hij/zij gedomicilieerd is.
Een UiTPAS kost 5 euro. Kinderen en jongeren tot 18 jaar betalen 2 euro. Een UiTPAS met kansentarief kost 1 euro.

Pagina's

Tijdschrift Vormingplus

Bekijk ons herfstaanbod op Issuu.