Plus

U bent hier

In een ontmoetingsgroep kom je op regelmatige basis samen met anderen om te luisteren naar deskundige sprekers, te praten over maatschappelijke thema's, een tentoonstelling te bezoeken en nog veel meer. Kennismaken en je horizon verbreden staan centraal. 

Alle lezingen vinden plaats in Bibliotheek De Krook, Lokaal De Blauwe Vogel - verdieping: -1, Miriam Makebaplein 1, 9000 Gent. 
Aanvang: 14 uur. Bijdrage: €5 per bijeenkomst.    
Vooraf inschrijven is niet nodig. Iedereen is welkom.
Info via 09 224 22 65, plusgroepgent@gmail.com of de Facebookpagina 

 

Najaarsprogramma 2019

12/9 2019: “De oorsprong van de religie”
Marc Vermeersch, doctor in de vergelijkende cultuurwetenschap, antropologie.

Het is niet omdat men niet gelovig is en een wetenschappelijk visie heeft op het bestaan van zielen, geesten en goden dat men ook kan verklaren hoe religie ontstaan is. Wie religie wetenschappelijk bestudeert zal ook moeten kunnen verklaren waarom religie minstens 100.000 jaar en mogelijk meer dan 1,7 miljoen jaar bestaat, ontstaan uit de materiële leefomstandigheden van jagers en verzamelaars. De reïncarnatie, het voedseltaboe, de religieuze bijeenkomst, de ziel, de geest, goden, de sabbat, enz. Deze religieuze belevingen vandaag vinden hun oorsprong bij onze voorouders méér dan 80 000 jaar geleden. Religieuze opvattingen werden uit Afrika over de rest van de wereld verspreid.

26/9 2019: “Michel Foucault over waarheidsspreken en democratie”
Prof. Em. Rob Devos, hedendaagse politieke stromingen KUL.

Foucault (1926-1984) is bekend geworden als profeet van ‘de dood van de mens’ (De woorden en de dingen) en door zijn studies over macht (De geboorte van de gevangenis). Maar in zijn laatste lessen aan het Collège de France verschijnt een nieuw thema. De filosoof bestudeert het waarheidspreken (parrèsia) in de klassieke cultuur. Democratische instellingen waarborgen de vrije meningsuiting van de burgers. Het spreken van waarheid is de ziel van de democratie. Vooral ontstaat rond de parrèsia een uitgebreide en intense reflectie over de verhouding tussen politiek en waarheid. Waarover moet waarheid gesproken worden? Wie is in staat tot waarheidspreken? Hoe jezelf vormen om te kunnen spreken met aanzien en macht? Wat is het belang van waarheidspreken voor de samenleving en de burgers? Welke zijn de bedreigingen voor de parrèsia? Vandaag lijkt het waarheidspreken onder druk te staan. Kunnen wij, in onze tijd van post-truth-politics en alternatieve feiten, van trollen en memes, iets leren van de Grieken?

10/10 2019: “Jheronimus Bosch, duivelskunstenaar”
Prof. Willy Goossens, kunsthistoricus.

Jheronimus Bosch was een Zuid-Nederlands kunstschilder behorend tot de Noordelijke renaissance. Hij ging de geschiedenis in als 'den duvelmakere' (de schepper van duivels) en als schilder van satirische voorstellingen, maar hij is vooral van betekenis als vernieuwer van de beeldtraditie. Zijn stijl wijkt nogal af van andere Nederlandse kunstenaars uit de vijftiende eeuw. Uniek is de manier waarop hij religieuze taferelen verbeeldde. Het was gebruikelijk om hemelse visioenen op aarde te schilderen. In plaats daarvan visualiseert Bosch schrikbeelden vol demonen uit de hel, waarbij alle slechte kanten van de mens uitvoerig in beeld worden gebracht. Dergelijke absurdistische schilderijen fungeerden eeuwen later, aan het begin van de twintigste eeuw, als inspiratiebron voor de surrealisten S.Dali, M.Ernst en J.Miro. In deze lezing worden zijn werken in detail besproken.

24/10 2019: ‘Er staat een paard in de gang’ - Ludwig Wittgenstein over taal en werkelijkheid.
Jens De Vleminck, filosoof.

De mens wordt soms gedefinieerd als een ‘talig dier’. Krijgen we via taal grip op de werkelijkheid waarin we ons bevinden? Of, komt deze werkelijkheid juist via taal tot stand? Is het mogelijk om de complexiteit van de werkelijkheid in taal te vatten of fungeert taal slechts als spel en bij gratie van een onvermijdelijke spraakverwarring? We leggen deze en andere vragen voor aan Ludwig Wittgenstein, de filosoof die het filosofische vraagstuk van de taal op scherp zette.

07/11 2019 “Geschiedenis van de Westerse muziek tot 1900.”
Francis Maes, prof. Musicologie, Ugent. Was artistiek directeur Festival van Vlaanderen.

Francis Maes gidst ons in deze lezing doorheen de veelzijdige muzikale geschiedenis van het Europese continent en wijst onderweg op de onmiskenbare schoonheid van bekende en minder bekende composities. Omdat de lezing focust op de cultureel-historische aspecten van muziek en technische muzieknotatie bewust achterwege laat, is ze toegankelijk voor iedereen.

28/11 2019: “Figuratie-abstractie-figuratie en het schilderij als object”
Eric Rinckhout, cultuurredacteur, auteur.

In deze lezing is er aandacht voor de grote scharniermomenten in de kunstgeschiedenis : van de oudste portretten in de kunst tot hedendaagse landschappen, met vooral veel aandacht voor Breugel, Caravaggio, Turner en de impressionisten, Manet en Berthe Morisot, Marcel Duchamp en zijn urinoir, Malevitsi en zijn zwarte vierkant, de Stijl (Mondriaan en George Vantongerloo), action painting (Pollock), zero (Fontana), Barnett Newman, Mark Rothko de minimal art, tot Raoul De Keyser en Koen van den Broek. Eric Rinckhout was meer dan 25 jaar als cultuurredacteur verbonden aan De Morgen en publiceerde o.m. over Luc Tuymans, Michaël Borremans Jan Vanriet, Ilse D’Hollander, en Rinus Van de Velde. Hij is auteur van verschillende boeken ( Willem Elsschot, Magritte)

05/12 2019: “Wij/ZIJ. Polarisatie als verrijking en bedreiging”
Christophe Bush, Christophe Bush, directeur Dossinkazerne.

Sociale media en politiek staan bol van soms grove uitspraken, gevoed door angst, boosheid, onwetendheid, passie. Vluchtelingen, de verkiezing van een president… iedereen ventileert wel eens een vurige mening. Soms leidt dit tot polarisatie. Dan zien we de ‘de ander’ niet meer als gesprekspartner, maar als tegenstander, zelfs vijand. Wij-zij denken beschadigt. Het vreet aan de sociale stabiliteit en het maatschappelijk weefsel in onze steden en buurten. Dat merk je bij sociale of interetnische polarisatie. De samenleving delen we dan op in groepen: zij die erbij horen en zij die anders zijn, goed en slecht, superieur en minderwaardig. Herinner je de Holocaust of de genocide in Rwanda. Wij-zij denken hoeft niet altijd problematisch te zijn. Radicale ideeën en een zekere politieke polarisatie zijn essentieel. Politiek zonder polen bestaat niet (tenzij in een dictatuur). Botsende meningen dagen uit om na te denken over het status quo en vaak leidt dit tot constructieve verandering. Christophe Bush leert ons hoe we polarisatie een positieve wending kunnen geven.

19/12 2019: “Markies de Sade : natuur en geweld”.
Prof. Lode Lauwaert, psycholoog, filosoof, Hoger Instituut voor Wijsbegeerte KUL.

Het werk van de Markies de Sade heeft geen hoog literair gehalte, het is smakeloos en moreel weerzinwekkend, dus de vraag is gerechtvaardigd waarom zoveel invloedrijke Franse denkers zich na de Tweede Wereldoorlog zo intensief met zijn leven en zijn werk hebben beziggehouden. In deze lezing probeert Lode Lauwaert deze intrigerende vraag met betrekking tot enkele vooraanstaande Franse filosofen te beantwoorden. Na een verhelderend overzicht van het leven en de geschriften van de Markies volgen 6 beschouwingen van en over Klossowski, Blanchot, Bataille, Lacan, Barthes en Deleuze. Een obsessie met dood, verval, irrationaliteit en vrijheid wordt vaak genoemd. Een leuke bijkomstigheid van deze opzet is dat Lauwaerts bespreking tegelijkertijd helderheid brengt in de overige filosofische ideeën van deze vaak al te obscure filosofen.

 

 

Tijdschrift Vormingplus

Bekijk ons herfstaanbod op Issuu.