Plus

U bent hier

In een ontmoetingsgroep kom je op regelmatige basis samen met anderen om te luisteren naar deskundige sprekers, te praten over maatschappelijke thema's, een tentoonstelling te bezoeken en nog veel meer. Kennismaken en je horizon verbreden staan centraal. 

Alle lezingen vinden plaats in Bibliotheek De Krook, Lokaal De Blauwe Vogel - verdieping: -1, Miriam Makebaplein 1, 9000 Gent. 
Aanvang: 14 uur. Bijdrage: €5 per bijeenkomst.    
Vooraf inschrijven is niet nodig. Iedereen is welkom.
Info via 09 224 22 65, plusgroepgent@gmail.com of de Facebookpagina 

 

Najaarsprogramma 2020

 

Do 10.09.2020 : “De waarheid in de literatuur”.  Leen Verheyen Univ A’pen

Kan literatuur ons naar de waarheid leiden?  Al sinds de oudheid houdt deze vraag filosofen bezig en zijn er verschillende antwoorden op geformuleerd. Waar de één de literatuur als gevaarlijk bestempeld omdat fictionele verhalen ons slechts een schijnwaarheid voorschotelen, stelt de ander dat het lezen van literaire werken ons tot bepaalde inzichten kan brengen die van belang kunnen zijn voor ons hele morele leven. Bovendien staat bij de vraag naar de waarheidswaarde van literaire fictie meteen ook het concept van waarheid zelf ter discussie: kunnen we immers met het wetenschappelijke concept van waarheid iets zinvols zeggen over de betekenis van literatuur of nodigt literatuur ons net uit om op een andere manier over waarheid na te denken?

 

Do 24.09.2020 “Van waar komen wij ?” Prof. Willy Goossens, Egyptoloog

De vraag "Wanneer verschenen de eerste mensen op aarde?" is niet gemakkelijk te beantwoorden. Want wat bedoelen we precies met 'mensen'? In de eerste plaats denken we dan aan onze eigen soort, Homo sapiens. Maar binnen het geslacht Homo zijn ook nog andere soorten bekend, die we meestal ook als mens aanduiden (Java Mens, Peking Mens). We kunnen de vraag dus ook interpreteren als: "Wanneer verschenen de eerste vertegenwoordigers van het geslacht Homo (mens) op aarde?" Daarmee wordt één van de meest brandende wetenschappelijke vragen op het gebied van de fossiele mens aangeroerd, namelijk hoe je Homo kunt onderscheiden van andere mensachtigen.

 

Do 08.10.2020  Mythologie en godsdienst deel I. Willie van Peer, prof. Hermeneutiek

Do 15.10.2020 “Mythologie en godsdienst deel II.  Willie van Peer, prof. hermeneutiek

Er zijn geen menselijke samenlevingen zonder mythen en ook nauwelijks zonder godsdiensten. Waarom? Hoe komen mensen erbij om dit soort verhalen te verzinnen. En wat drijft hen om er ook daadwerkelijk in te geloven? En het gaat nog steeds door. Of het nu om Star Wars of om Wagners Götterdämmerung gaat, mythen zijn kennelijk nog steeds actueel.

Maar wat betekenen mythen nog in een wereld als de onze, waarin goden en godinnen nog nauwelijks een rol te spelen hebben, en waarin de wetenschap alles pretendeert te verklaren. Mythen komen vooral weer op de voorgrond wanneer het gaat om processen die buiten de horizon van de wetenschap vallen: in onze duiding van belangrijke levensevenementen. Ze hebben te maken met onze plaats in de wereld, met zingeving dus. Ze leiden ons bij belangrijke beslissingen van het leven: ze bieden ons modellen, sjablonen en blauwdrukken die we gebruiken om vorm te geven aan de grondstructuur van ons leven.

Op het eerste gezicht geldt dat grotendeels ook voor godsdiensten. Maar er is een verschil met mythen: godsdiensten hebben (strakke) regels waaraan gelovigen zich moeten houden. Hoe en waarom en waar en wanneer zijn die regels ontstaan? En hoe komt het dat in al die godsdiensten de positie van de vrouw een ondergeschikte is? Of het nu gaat om het Jodendom, Christendom, de Islam, en ja … ook in het Boeddhisme is de vrouw minderwaardig. Hoe komt dat?

In deze twee lezingen behandelen we de oorsprong en de ontwikkeling van mythen en godsdiensten vanuit wetenschappelijk perspectief.

 

Do 22.10.2020 “Maakbaar brein ?” Luc Crevits is gewezen kliniekhoofd Neurologie aan het UZ Gent en ereprofessor aan de Universiteit Gent waar hij de leerstoelen Neurologie, Neuropsychiatrie en Neurobiologie bekleedde.

In deze lezing gaat Luc Crevits de confrontatie aan met enkele moeilijke vragen die zich op de grens tussen hersenwetenschappen en filosofie bevinden. Hij vertrekt van de vraagstelling wat ‘maakbaarheid’ inhoudt: is het brein (de mens) wel maakbaar? Dit situeert hij tegen de achtergrond van de natuurlijke ontwikkeling van de hersenen. Vervolgens neemt hij ‘leren’ als voorbeeld van biologische ‘maakbaarheid’ om te eindigen met enkele biotechnische verworvenheden. Bij dit alles plaatst hij ‘maakbaarheid’ tussen aanhalingstekens.

 

Do 05.11.2020 : “Wat is schoonheid ? En wat is kunst ?” Eric Rinckhout, freelance journalist en schrijver

Verwacht hier geen klassieke les over beeldende kunst, maar een eigenzinnige wandeling door de kunstgeschiedenis. In deze lezing gaat kunstkenner Eric Rinkhout  dieper in op de vraag of er een schoonheidsideaal bestaat. Wat is schoonheid en hoe veranderde ze in de loop der eeuwen? Wat is de canon? De Italianen versus de Vlamingen, schoonheid in de renaissance en de barok, Caravaggio en Artemisia Gentileschi, Manet versus de académiciens, de revolutie van de impressionisten, de rol van Turner en Constable, Matisse en Picasso, en de conceptkunst vanaf Marcel Duchamp. Voorts een korte uitweiding over lelijkheid, oorlog en de schoonheid van de gruwel met Pablo Picasso, PP Rubens, Francis Bacon, Sofie Muller en Jan Vanriet. Kunst en de terugkeer van de figuratie en het sublieme met Cy Twombly, Mark Rothko, Saul Leiter, Luc Tuymans, Lara Gasparotto en Marlene Dumas.

 

 Do 19.11.2020  “ Wittgenstein: over de taken van de filosofie” Karim Zahidi is wiskundige en filosoof, verbonden aan het Departement Wijsbegeerte van de UA en de UGent.

Er kan terecht gezegd worden dat Wittgensteins diagnose van de toestand van de filosofie, revolutionaire implicaties heeft voor de filosofie. We maken kennis met een belangrijk inzicht: de idee dat filosofische problemen ontstaan wanneer een bepaalde opvatting over hoe de wereld in elkaar zit, ons zicht op de werkelijkheid belemmert. We bespreken hoe dit door Wittgenstein wordt toegepast om klassieke filosofische problemen te ontmijnen. Hieruit komt naar voor dat voor Wittgensteins filosofische problemen gebaseerd zijn op een verkeerd beeld van het fenomeen in kwestie. Tenslotte gaan we dieper in op het verband tussen deze metafilosofische opvattingen en de cultuurkritische dimensie van zijn werk. 

 

Do 03.12.2020 “Over bewustzijn” Professor Rudi D’Hooge, gewoon hoogleraar KUL,  hoofd  Laboratorium voor Biologische Psychologie

De Leuvense hersenonderzoeker professor D'Hooge zal in deze lezing trachten ons bewustzijn te definiëren. Het blijft moeilijk grijpbaar; maar we voelen intuïtief aan dat ons bewustzijn bestaat uit het (schijnbare) geheel van gedachten, herinneringen en emoties, die onze subjectieve identiteit bepalen. D'Hooge volgt de mening van sommige onderzoekers dat bewustzijn een geleidelijke eigenschap is, die ook bij andere diersoorten optreedt en samenhangt met de complexiteit van het zenuwstelsel. Bewuste ervaring valt samen met een bepaald patroon van hersenactiviteit, maar wat maakt de menselijke hersenen zo uniek dat ze bij uitstek lijken geschikt te zijn om bewustzijn en identiteit te genereren? Wat zou het nut hiervan kunnen zijn?

 

Do 17.12.2020 : “Hannah Arendt over vrijheid, politiek, en democratie.” Geert Van Eekert, Universiteit Antwerpen

Hannah Arendt keert terug naar de oorspronkelijke ervaringen met het politieke in de Griekse stadstaat (polis) van de vijfde eeuw voor Christus om een eigenzinnig maar inspirerend antwoord te formuleren op de vraag naar de betekenis van vrijheid, burgerschap, macht, politiek en democratie. Tegen die achtergrond formuleert ze een scherpe kritiek op de wijze waarop het politieke wordt begrepen en ingevuld in de traditie van de politieke filosofie vanaf Plato en in de moderne maatschappij in het bijzonder. We gaan vooral in op Arendts visie op free speech en het belang van de publieke ruimte om de relevantie van haar politieke denken te illustreren.

Geert Van Eekert schrijft en doceert over antieke en middeleeuwse wijsbegeerte, de geschiedenis van de metafysica(kritiek), de filosofie van Immanuel Kant en de politieke theorie van Hannah Arendt. Recent publiceerde hij samen met Herbert De Vriese “Het einde van de metafysica. Kant, Hegel en de jong hegelianen.”

 

 

Tijdschrift Vormingplus

Bekijk ons winteraanbod op Issuu.