Samen voor vrede

U bent hier

Home > Nieuws > Samen voor vrede

100 jaar geleden stopte de gruwel van de Eerste Wereldoorlog. Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog heerst er in West-Europa voorspoed en vrede. Andere plaatsen in de wereld gaan wel nog steeds gebukt onder oorlog, onderdrukking en geweld. Denken we maar aan het lang aanslepende conflict tussen Israël en Palestina. Sinds de aanslagen van IS in Brussel en de vluchtelingenstroom uit Syrië en Afghanistan weten we dat conflicten elders in de wereld ook hier hun weerslag kunnen hebben. Hoe zorgen we voor een verder samenleven in vrede? Hoe krijgen we de Westerse en islamitische wereld dichter bij elkaar? En hoe moeten we het gevaar inschatten dat uitgaat van kernwapens in tijden van Trump en Kim Jong-un?

In de activiteitenreeks ‘Samen voor vrede’ staan we in dit vredesjaar stil bij de grote uitdagingen voor vrede en veiligheid vandaag.

In samenwerking met de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) van Merelbeke, Melle en Oosterzele.

 

Merelbeke · Dinsdag 24/4 2018 (20-22u)

DE GEVAREN VAN KERNWAPENS IN TIJDEN VAN TRUMP EN KIM JONG-UN

Noord-Korea test met de regelmaat van de klok ballistische raketten en kernwapens. President Trump wil dit niet zomaar laten gebeuren. De schrik voor een kernoorlog neemt wereldwijd toe. Tegelijkertijd is er in 2017 in de schoot van de VN door een meerderheid van landen in de wereld het Nucleair Wapenverbodsverdrag onderhandeld. ICAN kreeg voor haar lobbywerk voor dat verdrag de Nobelprijs voor de Vrede. De kloof tussen de houding van de kernwapenstaten en niet-kernwapenstaten is nog nooit zo groot geweest. Stevenen we af op een clash? Hoe sterk is het bestaande non-proliferatieregime nog? Wegen de voordelen van kernwapens op tegen alle nadelen? En wat is de positie van België en de rol van de NAVO in dit hele verhaal?

Info & inschrijven

 

Melle · Woensdag 2/5 2018 (20-22u)

IS DIT NU DE ISLAM?
In gesprek met Khalid Benhaddou

In zijn boek Is dit nu de islam? schrijft de jonge imam Khalid Benhaddou hoe je tegelijk Europeaan, weldenkend moslim en volbloed democraat kan zijn. Hij vertelt hoe je de Koran echt moet lezen en begrijpen: niet letterlijk, maar in zijn historische context. Hij spreekt over de extreme islam, zijn terroristische uitwassen en hoe je die concreet kan bestrijden, en hoe je jongeren kan weghouden van radicalisering. Hij houdt een warm pleidooi voor verzoening en dialoog, where East meets West.

Info & inschrijven

 

Oosterzele · Woensdag 16/5 2018 (20-22u)

ISRAËL EN PALESTINA  | 70 JAAR VERDEELDHEID

Het Israëlisch-Palestijns conflict wordt vaak gezien als een conflict tussen twee volkeren die elkaar het licht in de ogen niet gunnen. Land- en basisrechten vormen de voornaamste inzet van het conflict: Israël heeft een eigen staat sinds 1948 en het verhindert de oprichting van een Palestijnse staat. Op 29 november 1947 beslisten de Verenigde Naties om Palestina te verdelen in een Joodse staat, een Palestijnse staat en een internationaal gebied Jeruzalem. Dit Verdeelplan moest de strijd tussen de zionistische en de Palestijnse nationale beweging beslechten, maar het werd de aanleiding voor een gewapend conflict. Zeventig jaar later is de meerderheid van de Palestijnen ontheemd. 

Info & inschrijven

Tijdschrift Vormingplus

Bekijk ons winteraanbod op Issuu.