URBAN MIRRORS | Sta mee op scène bij NTGent

U bent hier

Home > Nieuws > URBAN MIRRORS | Sta mee op scène bij NTGent

NTGent en Victoria Deluxe lopen samen een tweejarig parcours waarin ze op zoek gaan naar geloof in de stad bij een zo divers mogelijk publiek. Dit onderzoek zal uitmonden in drie verschillende toonmomenten in het theaterseizoen 2017-2018.

NTGent-productiedramaturg en artistiek coördinator Steven Heene vertelt: “God is dood! De beruchte zin van Friedrich Nietzsche dateert al van 1882. In zijn boek De vrolijke wetenschap beschrijft de Duitse filosoof een ‘dolle man’ die zegt op zoek te zijn naar God. Hij stormt een marktplein op en roept: ‘Waar is God?’ De omstaanders, allen zogenaamde verlichte burgers, drijven de spot met hem en beweren hooghartig dat zij geen god nodig hebben. Waarop de dolle man verkondigt: ‘God is dood! En wij hebben hem vermoord!’ Met dit onvergetelijke verhaal formuleerde Nietzsche zijn kritiek op de christelijke cultuur, die het Kwade van de christelijke God gaandeweg had weggemoffeld, om alleen het Goede over te houden. Maar het was tevens een kritiek op de verlichte burgers en atheïsten, die beweerden geen religie nodig te hebben. Sinds de aanslag op het World Trade Center en de terreuracties van IS staat religie weer hoog op de internationale agenda. De tegenstelling tussen ‘gelovigen’ en ‘ongelovigen’ is – anders dan Nietzsche in zijn tijd wellicht had verwacht – nog steeds een onderwerp van discussie, ook in de 21ste eeuw. Maar religie is natuurlijk veel meer dan een bron van conflicten: voor veel mensen is hun geloof een positief en identiteitsversterkend verhaal, een vorm van medemenselijkheid en van bezinning in turbulente tijden. Om die reden gingen NTGent en Victoria Deluxe, een sociaalartistieke werkplek in Gent, een traject aan rond de geloofsgemeenschappen in deze stad. Onder de titel Geloof in de stad / Urban Prayers willen we een aantal van die gemeenschappen in kaart brengen en onderzoeken hoe vooral jongeren nu omgaan met religie.

Onder de noemer Urban Mirrors krijgt dit traject een vervolg in het voorjaar van 2018. Tijdens een weekend in april zetten we een stap verder in de vorm van een reeks korte spiegelprojecten, met Yahya terryn (bekend van Het KIP) als eindregisseur. Een vijftal doelgroepen uit het Gentse participeren in zogenaamde theaterateliers en werken rond het thema religie een presentatie uit. Het resultaat wordt verwerkt in een avontuurlijke montage waarbij we het publiek op sleeptouw nemen: van de ene locatie naar de andere, met telkens een verrassende wending. Ideaal dus voor wie na de serie Urban Prayers in de herfst nieuwsgierig is geworden naar de verbinding tussen de diverse geloofsgemeenschappen die Gent rijk is."

Vormingplus Gent-Eeklo vormt met NTGent en Victoria Deluxe een team dat een aantal activiteiten zal uitwerken rond religie en geloof. Tezelfdertijd zoekt NTGent ook medioren en senioren die hun grenzen willen verleggen en op de scène willen staan in april 2018. Via een voortraject onder begeleiding van een NTGent-theaterdocent bouwen we aan een toonmoment. Wie zijn talenten op muzikaal, theatraal en dansant gebied wil verkennen of verleggen kan zich aanmelden via Brigitte Pattyn: brigitte.pattyn@vormingplus.be

Tijdschrift Vormingplus

Bekijk ons lenteaanbod op Issuu.