Activiteiten voor vrijwilligers

U bent hier

Home > Projecten > Activiteiten voor vrijwilligers

De Vrijwilligersacademie was een samenwerkingsverband tussen het provinciebestuur en de Vormingplussen van Oost-Vlaanderen. Sinds 2010 ondersteunde de Vrijwilligersacademie vrijwilligers en hun organisaties: vzw's, OCMW's, lokale adviesraden, buurtwerkingen, parochies, sportclubs ... die zich graag willen bijscholen om hun taken nog beter uit te voeren. Het accent lag hierbij op de ondersteuning van de vrijwilliger zelf, in de uitvoering van zijn erg verschillende taken. Het leidde tot de ontwikkeling van een vormingsaanbod op maat van vrijwilligers.

De samenwerkingsovereenkomst liep eind 2016 af. Het ontwikkelde aanbod wordt verdergezet door de Oost-Vlaamse Vormingplussen, waaronder Vormingplus Gent-Eeklo. We blijven ons inzetten voor een goede spreiding over de provincie, voor een degelijke methodische aanpak en voor een bekendmaking van het aanbod via de eigen website. Dit vormingsaanbod biedt een brede waaier aan onderwerpen die relevant zijn voor vrijwilligersorganisaties.  Voor de begeleiding van de vormingsactiviteiten doen we een beroep op eigen en freelance medewerkers, andere vormingsorganisaties en deskundigen.

We organiseren een uitgebalanceerd cursusprogramma waaraan elke geïnteresseerde vrijwilliger kan deelnemen. Het lopende programma vind je hier terug.  Wil je graag op de hoogte gehouden? Dan kan je inschrijvingen op onze kalender. Op vraag van een vereniging of een vrijwilligersorganisatie ontwikkelen we ook vormingen op maat van hun vrijwilligers. Afhankelijk van de specifieke behoeften van de vrijwilligersploeg ontwikkelen we samen een geschikt vormingstraject. Verenigingen die werken met en voor kwetsbare groepen krijgen hierbij de prioriteit. 

Neem voor meer info contact op met Fabienne Haerinck: fabienne.haerinck@vormingplus.be

Periode: 
september, 2017

Tijdschrift Vormingplus

Bekijk ons lente aanbod op Issuu.